Page 47 - MAKSİMUM BİZ | ARALIK 2014
P. 47

 Yeni iş olanakları
uluslararası veri kurumu’nun (ıdc) yayınladığı son araştırmaya göre 2015 yılına kadar bulut bilişim sayesinde 14 milyon yeni iş pozisyonu yaratılacak. en fazla yeni iş pozisyonunun ortaya çıkacağı sektörlerin başında iletişim
ve medya geliyor. bulut sayesinde
söz konusu sektörlerde 2,4 milyon yeni iş olanağı ortaya çıkacak. bunu 1,4 milyon yeni iş olanağı ile bankacılık sektörü izliyor. sigortacılık alanında ise
bulut bilişim sayesinde ortaya çıkacak yeni iş olanaklarının ikiye katlanması bekleniyor. perakende sektöründe ise 2015 yılına kadar yüzde 81 oranında iş artışı bekleniyor.
bulut bilişim aynı zamanda küresel rekabetin de yeniden şekillenmesinin önünü açıyor. çünkü bu sayede gelişmekte olan piyasalar ve küçük işletmeler, gelişmiş ülkeler ve
büyük kuruluşların yararlandıkları
teknolojilere erişim olanağına kavuşuyor. bu da tüm kıtalarda
ve her boyuttaki işletme için yeni istihdam kapılarının açılmasını sağlıyor. ülkemizde de pek çok kurum ve şirket yavaş yavaş bulut bilişimin getirdiği avantajları kullanmaya başladılar. özellikle bankacılık sektörü birçok alanda olduğu gibi bulut konusunda da ipi göğüsleyen sektörlerin başında yer alıyor.
Gelecekte genel bulut kullanımıyla;
%40
sermaye maliyetinde yüzde 40
%32
çalışan maliyetinde yüzde 32
%80
enerjide yüzde 80’e yakın tasarruf sağlanacak.
Bulut bilişimin bugünü ve geleceği
Bulut bilişim teknolojisini en yaygın kullanan üç sektör
Sigorta
dünyadaki tüm verilerin
%36’sı bulut hizmetleri aracılığıyla saklanacak.
bulut bilişim her yıl ortalama % 28 büyüyor.
Profesyonel Hizmetler
2016 yılında
ulaşım
dünyada bulut bilişim
Şirketler neden bulut bilişimi tercih ediyor?
241 milyar dolar
bulut bilişim 2015 yılına kadar 14 milyon kişiye istihdam yaratacak.
%83 düşük maliyet
%76 daha az ekipman masrafı ve daha geniş erişim
71
milyar
avroluk
büyüklüğe ulaşacak.
bulut pazarı
2013
58 milyar dolar
2020
maksimumbiz | 45   45   46   47   48   49