Page 6 - MAKSİMUM BİZ | ARALIK 2014
P. 6

gündem
  3. Genel Değerlendirme Toplantımızı
BSapanca’da gerçekleştirdik
u yılın genel olarak değerlen- katılımlarıyla gerçekleştirdik.
dirilmesinin yanı sıra, 2015 Toplantı, Genel Müdürümüzün
yılı stratejilerinin de tartışıl- gündem maddelerine ilişkin görüş- yılının genel bir dığı 3. Genel Değerlendirme lerini aktardığı açılış konuşması ile
Toplantısı’nı 28-30 Kasım tarihle- başladı ve daha sonra müdürlüklerin rinde Güral Sapanca Otel’de, üst sunumları ve bilgilendirmeleri ile yönetimimiz ve tüm müdürlerimizin devam etti.
Toplantı, 2014
 04 | maksimumbiz
değerlendirmesiyle başladı.
 
   4   5   6   7   8