Page 8 - MAKSİMUM BİZ | ARALIK 2014
P. 8

gündem
  Acente bilgi paylaşım toplantılarında bir araya geldik
 pAylAşım ToplAnTılArınDA; hAsAr süreçlerinDe, AcenTe ve siGorTAlılAr ile yAşAnAn AnlAşmAzlıklArın AzAlTılmAsını sAğlAyAcAk bilGileri pAylAşTık.
İstanbul
İstanbul
Oto dışı branşlarında 2014 yılında meydana gelen ha- sarlara ilişkin belli periyot- larla düzenlediğimiz bilgi
paylaşım toplantılarının sonuncu- sunu Marmara, İstanbul ve Kadıköy bölge acentelerimizle gerçekleş- tirdik. Yapılan eğitim ve toplantı- ların hasar süreçlerindeki olumlu getirileri nedeniyle, önümüzdeki yıl da toplantılarımızı devam ettirmeyi planlıyoruz.
oto Dışı Hasar Müdürlüğü
bilgi paylaşım toplantılarımız
Oto Dışı Hasar Müdürlüğümüz, böl- gelerimizdeki üretim birimlerimizde görev alan çalışanlarımıza; gerek satış, gerekse poliçe üretimi esna- sındaki hasar risklerinin daha iyi analiz edilmesi, hasar maliyetlerinin azaltılması, mevcut risklerin üretim aşamasında öngörülmesi açısından hasar dosya örneklerine yer veren eğitimler verdi. Branş bazında gerçekleştirilen bu eğitimleri, 18-19 Ekim tarihlerinde düzenledik.
Bursa
   06 | maksimumbiz
 


   6   7   8   9   10