Page 10 - MAKSİMUM BİZ | ARALIK 2014
P. 10

gündem
  Türkiye İş Bankası Satış Ekibi’nin
yeni yapılanması tanıtıldı
“Türkiye iş bAnkAsı bölGe sATış müDürlükleri bAzınDAki yeni sATış yApılAnmAsı”nın ilGili yöneTicilerimize TAnıTılDığı ToplAnTıDA, bAnkAnın bölGe sATış müDürlükleri’nDe Görev AlAcAk siGorTA uzmAnlArımızın Görev ve sorumluluklArı pAylAşılDı.
  20Ekim’de uygulamaya alı- nan “Türkiye İş Bankası
Bölge Satış Müdürlükleri Bazındaki Yeni Satış Yapılanması”, 18
Ekim’de Marriott Hotel’de gerçekle-
şen toplantı ile tüm ilgili yöneticileri- mize tanıtıldı.
Toplantıya; Genel Müdürümüz Musa Ülken’in yanı sıra 1. Genel Müdür Yardımcımız Filiz Tiryakioğlu, Genel
Müdür Yardımcımız Mehmet Abacı, Türkiye İş Bankası Bölüm Müdürleri Cem Eyüboğlu, Faruk Karpuz, Ümit Zeki Şimşek, Kubilay Aykol, Türkiye İş Bankası Bölge Satış Müdür Yar-
08 | maksimumbiz
    8   9   10   11   12