Page 11 - MAKSİMUM BİZ | ARALIK 2014
P. 11

  dımcıları, Kobi Tahsis ve Kredileri Bölge Müdür Yardımcıları, Banka Sigortacılığı Müdürlüğümüz ve Bölge Satış Müdürlüklerinde görev alacak olan 24 Maksimum Sigorta Uzmanı- mız katıldı.
interaktif paylaşım
Genel sektör verileri ve şirketimizin sektör içerisindeki durumundan bahsedilen ilk bölümde, Banka Sigortacılığı Müdürlüğümüz ve Bi- reysel Bankacılık Ürün Bölümü ayrı sunumlar gerçekleştirdi. Sunum- larda şubelerin, sigorta hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynayan faktörlere vurgu yapılarak, yeni ya- pıya geçiş ile birlikte bankanın Bölge Satış Müdürlükleri’nde görev alacak sigorta uzmanlarımızın görev ve so- rumlulukları detaylı olarak belirtildi. Toplantının interaktif paylaşım yapı- lan ikinci bölümünde ise, Türkiye İş Bankası Bölge Müdür Yardımcıları, Şirketimiz ve Bankamız yöneticile- rine yeni yapıya ve süreçlere ilişkin soru ve öneriler yönelttiler ve konuy- la ilgili değerlendirmeler yapıldı. Gün boyu süren toplantının ardın- dan Anadolu Sigorta Orkestrası sahne alırken, akşam yemeği sonrası müzik dolu keyifli saatler yaşandı.
  Gün boyu süren toplantının ardından Anadolu Sigorta Orkestrası sahne alırken, akşam yemeği sonrası müzik dolu keyifli saatler yaşandı.
maksimumbiz | 09
 

   9   10   11   12   13