Page 13 - MAKSİMUM BİZ | ARALIK 2014
P. 13

   Antalya Antalya
ASOS eğitimlerimize başladık
AkDeniz bölGe müDürlüğü, yeni poliçe yöneTimi uyGulAmAmız Asos’un piloT bölGe müDürlüğü seçilDi. verilen eğiTimlerin ArDınDAn Devreye AlınAn uyGulAmA yAkınDA Diğer bölGelerDe De kullAnılmAyA bAşlAnAcAk.
  Şirketimizin yeni poliçe yö- netimi platformu ASOS’un, pilot acentelerle ilk uygu- laması, 15 Eylül itibarıyla
bireysel sağlık ürünümüz için devreye alındı. Pilot acente olarak ilk etapta üç İstanbul acentesi ile başlandı. Süreç ilerledikçe acente- lerin sayısı 12’ye çıkarıldı. Akdeniz Bölge Müdürlüğü’nün uygulama- nın pilot bölge müdürlüğü seçilme- sinin ardından, bu bölgemize bağlı 100 acente daha sürece dâhil oldu. Bu kapsamda, 12-13 Ekim tarihleri arasında Akdeniz Bölge Müdürlü- ğü çalışanlarına ve bölgeye bağlı
Eğitimde; ASOS
ile beraber hayatımıza giren “kontakt” kavramı, kontakt ekranları, teklif, poliçe ve tahsilat konuları anlatıldı.
acentelere ASOS uygulaması ve yeni bireysel sağlık ürünü ekran- larını tanıtmak üzere eğitimler de verilmeye başlandı.
İstanbul’da gerçekleştirilen ilk eği- timleri; Proje ve Değişim Yönetimi Başkanlığı’ndan Sinem Gürün, Cenk Çalışır, Arzu Nişancı ve Deniz Öztutar ile Sağlık Sigortaları Müdürlüğü’nden Selin Aktaş’tan oluşan ekibin Antalya’da verdiği
ve iki gün süren ve toplam 3 seans olarak gerçekleştirilen eğitimler takip etti.
Eğitimde; ASOS ile beraber haya- tımıza giren “kontakt” kavramı, kontakt ekranları, teklif, poliçe ve tahsilat konuları anlatıldı. Eğitimler sonunda, Akdeniz Bölge acenteleri 17 Ekim itibarıyla bi- reysel sağlık sigortası yeni poliçe ve yenilemelerini ASOS ekranları üzerinden yapmaya başladılar. Antalya’nın ardından toplantı se- risine Trabzon ve Adana ile devam edilirken, uygulamanın ilerleyen dönemlerde diğer bölgelere de yaygınlaştırılması hedefleniyor.
Trabzon
  Adana
maksimumbiz | 11
 
   11   12   13   14   15