Page 14 - MAKSİMUM BİZ | ARALIK 2014
P. 14

gündem
Finans ve sigorta sektörü Earnix Fiyatlandırma ve İnovasyon Zirvesi’nde buluştu
AkTüerler Derneği Genel sekreTeri ve AnADolu siGorTA’nın sorumlu AkTüeri TAylAn mATkAp, eArnix FiyATlAnDırmA ve inovAsyon zirvesi’ne konuşmAcı olArAk kATılDı.
   Küresel finans kuruluşla- rının strateji danışmanı Brett King ve uluslararası finans ve sigorta sektörü-
nün deneyimli isimleri, 22-23 Ekim tarihlerinde İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleştirilen Earnix Fiyatlandırma ve İnovasyon Zirvesi’nde bir araya geldi. Zir- veye dünyanın birçok ülkesinden (Belçika, Kanada, Çek Cumhuriye- ti, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Kore, Hollanda, Norveç, Polonya, Rusya Federasyonu, Güney Afrika, İspanya, İsviçre, Türkiye, Birleşik Krallık) sigorta şirketlerinin üst düzey yöneticileri katıldı. Bu yıl üçüncüsü yapılan zirvede; müş- teri davranışları, fiyatlandırma, portföy optimizasyonu, müşteri kârlılık modelleri, kredi optimi- zasyonu, mobil inovasyon ve yeni teknolojiler konularında dünyanın önde gelen sigorta ve finans şir- ketlerinden üst düzey yöneticiler deneyimlerini paylaştı.
Mobil teknolojiler
Zirvede bankacılık ve sigortacılık alanlarında gelecekte yaşanması beklenen hızlı değişim ve müşteri beklentileri üzerine sunumlar ya- pıldı. Özellikle mobil teknolojiler konusunda yeni strateji ve yakla- şımlar masaya yatırıldı. Yapılan sunumlarda, davranışsal ekono- minin tüm sektörlerde olduğu
12 | maksimumbiz
gibi bankacılık ve sigortacılıkta
da kuralları değiştirdiğine dikkat çekildi.
Brett King, konuşmasında artık tüketicilerin bakış açısının çok değiştiğini ve mobil uygulamalar yardımı ile çözümler beklediğini ifade etti.
Zirveye konuşmacı olarak katılan Aktüerler Derneği Genel Sekreteri ve Anadolu Sigorta’nın Sorumlu Aktüeri Taylan Matkap, önemli kısmını zorunlu trafik sigortala- rında fiyatlandırma ve portföy optimizasyonuna ayırdığı konuş- masında, Türkiye’deki uygulama- ları ve profesyonel deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Matkap, Türk sigortacılığının, zorunlu tra- fik sigortalarında kaostan düzene geçişi kalıcı hale getirecek yep- yeni uygulamalara hazırlandığını
belirtti.
Şirket olarak Anadolu Sigorta’nın da bu yönde güçlü adımlar attığını ekleyen Matkap, “Son 5 yılda özel- likle kasko ve trafik sigortalarında fiyatlama konusunda ‘Müşteri yaşam boyu değeri’ odaklı bir stra- tejiyi ortaya koymayı başardık ve buna ek olarak Şirketimizde etkin bir hasar yönetimi fonksiyonu da kurduk. Anadolu Sigorta olarak her zaman, adımlarımızı aktüer- yal hesaplara ve bilimsel verilere dayanarak atmaya gayret ettik. Bunun aksini yapmış olsaydık, sektörde şu anki pozisyonumuzu korumamız mümkün olamazdı” dedi.
Matkap, Anadolu Sigorta’nın fiyat optimizasyonu uygulamaları ile sektöründe ayrıştığını ve farklılık yarattığını vurguladı.
     12   13   14   15   16