Page 16 - MAKSİMUM BİZ | ARALIK 2014
P. 16

gündem
    Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği kongresi’ndeydik
AnTAlyA’DA Düzenlenen sAsDer 3. ulusAl konGresi’nDe buluşAn sAğlık ve siGorTA şirkeTi yöneTicileri, önemli bilGi pAylAşımlArınDA bulunDu.
  Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği (SASDER) tara- fından, 6-9 Kasım tarihleri arasında Antalya’da düzen-
lenen SASDER 3. Ulusal Kongresi’ne Şirketimizden Genel Müdür Yardım- cımız Metin Oğuz, Sağlık Sigortaları Müdürümüz İdil Pamir, Sağlık Sigor- taları Müdürlüğümüzden Yönetmen- lerimiz Berna Alhas ve Nadya Güher katıldı.
Kongrede, sağlık ve sigorta şirketi yöneticileri ile bir araya gelinirken,
14 | maksimumbiz
sektördeki gelişmeler ile ilgili bilgi alışverişi yapıldı ve tartışmalara katılındı.
Kongrede ayrıca Şirketimizin sağladığı katkıdan dolayı, SASDER Yönetim Kurulu Başkanı Baki İtez, Sağlık Sigortaları Müdürümüz İdil Pamir’e bir teşekkür plaketi takdim etti. Şirketimiz adına bir standın da yer aldığı etkinlik sırasında, Akde- niz Bölge Müdürlüğümüze bağlı Maksimum Sigorta Uzmanlarımız bu stantta görev aldılar.
 SAğlıK vE SİgOrTA YönETİcİlErİ DErnEğİ
sağlık ve sigorta yöneticileri derneği (sasder), sektördeki tüm değişim ve gelişmeler konusunda güncel bilgi edinme, sağlık ve sigorta sektörünü aktif şekilde bilgilendirme alanla- rında çalışmalar yapmak amacıyla kuruldu. dernek bu kapsamda bilgi ve belge paylaşma, tartışmalar yürüt- me, politika oluşturabilme ve oluşan politikaları ilgili kurumlara iletmeyi hedefliyor.
       14   15   16   17   18