Page 17 - MAKSİMUM BİZ | ARALIK 2014
P. 17

 Kariyer ve İstihdam Fuarı’na katıldık
Türkiye iş kurumu TArAFınDAn bu
yıl DörDüncüsü Düzenlenen kAriyer ve isTihDAm FuArı, şirkeTimizin De kATılımıylA isTAnbul DünyA TicAreT merkezi’nDe GerçekleşTirilDi.
6-7-8 Kasım tarihlerinde düzenlenen İstanbul 4. Ka- riyer ve İstihdam Fuarı’nda (İSKİF’ 2014); alanlarında
uzman pek çok konuşmacının katılımıyla seminerler, paneller, oturumlar ve söyleşiler gerçekleş- tirildi ve böylece fuara katılanların bilgilenmeleri sağlandı. Anadolu Sigorta olarak, iş dünyasına yeni ka- tılan bireylerin sosyal yaşantılarının güçlenmesi için istihdam olanak- larının artırılması amacı ile katılım sağladığımız bu fuarda, liselerden ve üniversitelerden mezun olacak genç adayların Şirketimizi yakından tanımasını hedefledik. Bu gençlere Şirketimizdeki staj olanaklarını anlattık ve niteliklerine uygun olan pozisyonlara yönelmelerini sağla- dık.
Anadolu Sigorta olarak, bize yeni adaylara ulaşabilme ve kurumsal kimliğimizi tanıtabilme imkânını ve- ren Türkiye İş Kurumu’na teşekkür ederiz.
     maksimumbiz | 15
    15   16   17   18   19