Page 12 - MAKSİMUM BİZ | ARALIK 2014
P. 12

gündem
paşabahçe eskişehir Fabrikası’ndaki
su baskınına anında müdahale ettik
   Sigortalımız Şişecam’ın port- föyünde bulunan Paşabahçe Eskişehir Fabrikası’nda, 17 Eylül günü saat 15.00 suların-
da, yoğun yağış nedeniyle su baskını yaşandı. Olayda eksper olarak atanan Sadık Tartıcı’nın yanı sıra hasarın ölçeği nedeniyle Oto Dışı Hasar Müdürümüz Murat Işıklı, Risk Mü-
hendisliği Müdürümüz Altan Gürdal, Risk Mühendisliği Müdürlüğü Uz- manı Kayahan Kula, Şişecam Sigorta Acenteliği Müdürü Nihat Kartal ve Paşabahçe Yönetimi de ilk günden iti- baren olay mahalline giderek gerekli incelemelerde bulundular.
Hasar sonrasında fabrikanın bir an önce faaliyete başlaması için fabri-
pAşAbAhçe eskişehir FAbrikAsı’nDA yAşAnAn su bAskınının ArDınDAn yApılAn yoğun çAlışmAlAr sonucunDA FAbrikADA üreTim kısA süreDe yeniDen bAşlADı.
ka personeli ile Şişecam’a ait diğer fabrikalardan getirilen personel
de yoğun bir şekilde çalıştı. Ayrıca fabrika sahasının temizlenmesi için de restorasyon firmalarıyla anlaşıla- rak, hasara hızlı bir şekilde müdahale edildi. Yapılan yoğun çalışmalar sonu- cunda kısa bir süre içerisinde fabrika faaliyetlerine yeniden başladı.
  Bowling turnuvasında buluştuk
22Ekim’de Acarkent Funloft’da gerçekleş-
tirdiğimiz Sonbahar Bowling Turnuvası’nda bir araya geldik. Bowling’in yanısıra Laser Tag turnuvasının da yapıldığı gecede bowling birinciliğini; Musa Ülken, Filiz Tiryakioğlu, Macit Bal,
Naci Yılmaz ve Gül Aysever’den oluşan “Five Masters” gru-
bu elde etti. Five Masters’ı; Ferda Akyol, Yasemin Kazan, Ali Cevdet, Erdal Özel ve Erol Bilir’den oluşan “Karma Team”, üçüncülüğü ise Gülşah Çalış- kan, Fatma Tamer Yavuz, Burak Hakan Albayrak, Ali Özkan ve Mert Kasımağaoğlu’dan oluşan “Titanlar” aldı.
Turnuvada en skorer erkek oyuncu Five Masters takımından
Bowling Turnuvası
Naci Yılmaz olurken, kadın oyuncu kategorisinde Power of BTSM ekibinden Aslı Tanyel liderliği elde etti. Gecenin diğer turnuvası Laser Tag’de ise birinciliği Titanlar aldı.
  laser Tag Turnuvası
10 | maksimumbiz
 


   10   11   12   13   14