Page 15 - MAKSİMUM BİZ | NİSAN 2016
P. 15

         2016 Yılı Meslek ve İlleri
 ADANA AHŞAP OYMA
Ağaç ve ahşap işçiliği; Anadolu’da
Selçuklu döneminde gelişmiş, ken- dine özgü bir şekil almıştır. Selçuklu ve Beylikler dönemi ağaç eserleri, daha çok mihrap, cami kapısı, dolap kapakları gibi mimari elemanlar olup gerçekten çok üstün işçilik göster- mektedir. Ağaç işçiliğinde en çok ceviz, elma, armut, sedir, abanoz, gül ağacı kullanılmakta ve kakma, boya- ma, kündekari, kabartma-oyma, kafes gibi teknikler uygulanmaktadır.
İSTANBUL SICAK CAM YAPIMI Çeşitli cam ustalarının Osmanlı ülke- sine getirilmesi ile başlayan; akabinde, ilk olarak III. Selim döneminde Meh- met Dede adında bir dervişin İtalya’ya giderek burada eğitim görmesi ve dönüşünde Beykoz’da küçük bir atöl- ye açması ile devam eden, Beykoz cam süsleme sanatı, Osmanlı döneminde fark yaratmaya başlamıştır. Türk süsleme sanatından örnekler taşıyan bu işleme, zaman içinde “Beykoz İşi” adı altında toplanmış ve en önemli Os- manlı Türk Cam Sanatı eseri Çeşm-i Bülbül bu dönemde ünlenmiştir.
savvufun önemli kalelerinden biri olan Konya’da da yüzyıllarca hammadde olarak yünden elde edilen keçe kumaş- lar kıyafet ve eşya üretmek amacıyla kullanılmıştır. Ham yünün keçe oluşuna kadar geçirdiği aşamaların, insanın, insan-ı kâmil olma yolunda geçirdiği aşamalarla özdeş olduğu düşüncesi Mevlevî Kültürü’nde keçeyi sıradan bir obje olmaktan çıkarmaktadır.
TRABZON KEMENÇE YAPIMI Doğu Karadeniz’de yaygın olarak kul- lanılan kemençenin gövdesi dut, ceviz, erik, akçaağaç, limon, sarmaşık ve pelesenkten oyularak yapılır. Çalgının kapak ya da göğüs kısmı için çam veya köknar ağacı kullanılırken, köprü için akçaağaç tercih edilir ve aynı keman- da olduğu gibi çalgının en ince telinin altında yer alan bir can direği bulunur. Kemençenin yayı ise gül, abanoz, şimşir ya da tik ağacından yapılır. Trabzon’da Vakfıkebir, Akçaabat, Tonya, Maçka, Sürmene ilçelerinde kemençe yapım- cıları bulunmakta ve bu mesleği hiçbir eğitim almadan sürdürmektedirler.
 KIRKLARELİ POYRALI KÖYÜ
DOKUMA
 Poyralı Köyü, Kırklareli İli Pınarhisar İlçesi’ne bağlıdır. Köy halkı kurdukları tezgâhlarda hem boş zamanlarını değerlendirmek, hem de maddi bir kazanç elde etmek amacıyla dokuma yaparlar. Poyralı Köyü dokumalarında eriş denilen çözgü ipi siyahtır. Atkı ve desen iplerinde beyaz, kırmızı, sarı, yeşil, mavi, krem, mor, siyah ve ana renklerin açık ve koyu tonları kullanıl- maktadır.
KONYA
KEÇECİLİK
Göçer kültürün özelliklerini taşıyan ve küçükbaş hayvancılığın yapıldığı yerler- de yoğun olarak giyim kuşam hammad- desi olarak kullanılan yünün, tasavvufta kendine özgü bir anlamı bulunmak- tadır. Belki de bunu en iyi açıklayan, tasavvuf ehillerine verilen 'sûf î' adının Arapça’daki asıl karşılığının yünden, yün giyen olmasıdır. Anadolu’da ta-
 maksimumbiz | 13
 
   13   14   15   16   17