Page 17 - MAKSİMUM BİZ | NİSAN 2016
P. 17

         Bir Usta Bin Usta
projemizin İstanbul Sıcak Cam Yapımı kursu, 21 Şubat’ta Cam Ocağı Vakfı’nda başladı. Persone- limiz için bu kapsamda 27 Mart ve 10 Nisan tarihlerinde Cam Ocağı Vakfı’nda 10’ar kişilik gruplarla workshoplar düzenledik. “Tadım- lık Atölyesi” olarak adlandırdığı- mız ve 5 saat süren workshopta; 4Alevle şekillendirme gösterisi 4Füzyon tabak veya pano yapım atölyesi
4Sıcak top veya kalp üfleme (sıcak cam)
eğitimleri gönüllülere verildi.
10Şubat tarihinde, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Akademi Projesi kapsa- mında, bölge sanayicilerinin ve si-
gorta acentelerinin katılımı ile “Risk Yönetimi ve Bursa” konulu seminere katıldık. İşletmelerin muhtemel sigortalanabilir risklerinin, bölge- nin ağırlıklı faaliyet kolları özelinde incelendiği, yaşanan hasarlardan ör- nekler sunulduğu ve çözüm önerile- rinin paylaşıldığı seminerde Yangın ve Mühendislik Sigortaları müdürü- müz Asuman Üskent de konuşmacı olarak yer aldı.
 15Mart tarihinde gerçekleş- tirilen Oracle Sigortacılık
Zirvesi’ne Infotech CEO’su Ali Ufuk Peker’in konuğu olarak katı-
lan Oto Sigortaları Müdürümüz Sinem Gürün, sürücü skoruna göre sigorta konusunda bilgi verdi. Kullanıcının ani hızlanma, ani fren, hızlı dönme/sav- rulma ve kullanılan km gibi verilerinin toplanması yoluyla yapılan istatistiksel analizler sonucu oluşturulan skor bilgi- leri üzerinden, kişiye özel fiyatlama yapılmasını sağlayan sürücü skoru sistemi, araca takılan ve wireless üzerinden gerçek zamanlı kullanım verilerini ileten telematics cihazların kullanılmasıyla sağlanıyor.
Konuşması sırasında Sinem Gürün, Anadolu Sigorta nezdinde de sürü-
cü skorlama çalışmasının başladığı bilgisini verirken, toplanan verilerin güvenliği ve takılan cihazın araçlara etkisi konusunda da güvence verdi.
   maksimumbiz | 15
 


   15   16   17   18   19