Page 20 - MAKSİMUM BİZ | NİSAN 2016
P. 20

                gündem
  Anadolu Sigorta SGK’lılara Özel Hastanelerin Kapılarını Açıyor
“ANADOLU TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI” ÖZEL HASTANELERDE EK ÜCRET DÖNEMİNE SON VERİYOR.
  Anadolu Sigorta’nın özel sağlık sigortası bulunma- yan SGK’lılara özel geliştir- diği “Anadolu Tamamlayıcı
Sağlık Sigortası” ile özel hastanele- rin tedavi olanaklarından avantajlı şekilde yararlanmak artık mümkün.
Sigortalılar, Anadolu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile bu amaçla anlaş- ma yapılan diledikleri özel hastanede tedavi görecekler ve fark tutarı öde-
18 | maksimumbiz
meyecekler. Sağlık sigortası poliçesi paketleriyle sigortalıların sağlık giderlerini % 100’e varan oranda güvence altına alan Anadolu Sigorta, çok daha geniş kesimlerin özel has- tanelerdeki sağlık olanaklarından avantajlı bir şekilde yararlanması amacıyla yeni bir ürün geliştirdi.
Şirketimizin, “Anadolu Tamam- layıcı Sağlık Sigortası” adlı yeni ürünüyle, SGK’lı poliçe sahipleri,
anlaşma yapılan diledikleri özel hastanede tedavi görecekler ve fark tutarı ödemeyecekler.
ANADOLU TAMAMLAYICI SAĞLIK POLİÇESİ NELERİ KAPSIYOR?
Uygun bir ücretle her SGK’lının sahip olma fırsatı bulduğu Anadolu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, sade- ce yatışlı tedavi teminatlarının yanı sıra hem yatışlı hem de yatışsız teda-
 


   18   19   20   21   22