Page 21 - MAKSİMUM BİZ | NİSAN 2016
P. 21

                 vi teminatlarını kapsayacak şekilde Sağlık sigortası ödenerek alınabiliyor. Bu uygulama,
de düzenlenebiliyor. Ayrıca, dileyen SGK’lı ek prim ödeyerek doğum, tüp bebek gibi ek teminatları da poliçe kapsamına alabiliyor.
Yatışlı tedavi teminatının alınma- sı durumunda verilen yatışsız tedavi teminatı yılda 9 kez kullanılabiliyor. Bu kapsamda, poliçe sahibi anlaş- malı özel kurumlarda yine yılda 30 seans fizik tedavi yaptırabiliyor. Doktor muayenesi, tanı giderleri, fi- zik tedavi giderleri yatışsız tedavi te- minatları kapsamında karşılanıyor.
Yatışlı tedavide ise ameliyat, küçük müdahaleler, hastane oda-ye- mek-refakatçi, yoğun bakım hizmet- leri, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz gibi tedavi giderleri bulunuyor.
EK PRİM ÖDEYEREK DOĞUM VE TÜP BEBEK TEDAVİSİ İMKÂNI
Ek prim ödeyerek doğum teminatı almak isteyen sigortalı kadınların, poliçe düzenlendiği sırada doğum
poliçesi paketleriyle sigortalıların sağlık giderlerini % 100’e varan oranda güvence altına alan Anadolu Sigorta, çok daha geniş kesimlerin özel hastanelerdeki sağlık olanaklarından avantajlı bir şekilde yararlanması amacıyla yeni bir ürün geliştirdi.
teminatından faydalanabilmek için bekleme süresi bulunmuyor. Doğum- la ilgili rutin kontroller ise sigortalı- nın yıllık yatışsız tedavi hizmetinden düşülüyor. Yeni ürünle, kamuoyunda tüp bebek olarak anılan yardımcı üre- me yöntemi tedavileri de ek teminat
SGK’nın tüp bebek tedavisi ödeme şartları doğrultusunda, bir yıllık po- liçe süresi boyunca bu teminata özel anlaşma yapılmış sağlık kuruluşların- da geçerli olacak şekilde kullanılıyor. 2016 yılı için Şirketimizin, tüp bebek teminatı için sadece Şişli Kolan Has- tanesi ve Beylikdüzü Kolan Hastanesi ile anlaşması bulunuyor.
ANADOLU TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI YENİLEME GARANTİSİ
Anadolu Tamamlayıcı Sağlık Si- gortası kapsamında sigortalıların yenileme garantisi de bulunuyor. Bunun için poliçe sahibinin Anadolu Sigorta’da 4 yıl kesintisiz sigortalı olması gerekirken, son 4 yılda her 1 yıl için poliçelerinde ödenen tazmi- natların primlerine oranı
% 100’ün altında olan bireysel sigortalılar, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Yenileme Garantisi'ne hak kazanıyorlar.
 Genel Kurul Toplantımızı Yaptık YILLIK GENEL KURUL TOPLANTIMIZI 24 MART GÜNÜ ŞİRKETİMİZİN
 B1 KATINDA GERÇEKLEŞTİRDİK.
   Yönetim Kurulu Başkanımız Caner Çimenbiçer, Genel Mü- dürümüz Musa Ülken başta
olmak üzere yöneticilerimizin hazır
bulunduğu Genel Kurul toplantımız- da, Şirketimizin 2015 yılına ilişkin mali tabloları ve faaliyet raporunun onay- lanmasının yanı sıra Yönetim Kurulu
üyelerinin ibra edilmesi, seçimi ve gö- rev sürelerinin saptanması, bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi gibi gündem başlıkları yer aldı.
maksimumbiz | 19
    19   20   21   22   23