Page 22 - MAKSİMUM BİZ | NİSAN 2016
P. 22

         gündem
21 Yüzyılın Yeni Paradigmalarında Üç Müdürlüğümüzden
Tarım Sigortaları’na Bakış
  Her birey, tarımsal
üretim içinde yer almasa
bile tarımsal üretim sonucu
elde edilen ürünleri yiyerek
veya giyerek kullanıyor.
Yangın ve Mühendislik Sigortaları Müdürlüğü
w Günümüzde küresel ısınmaya bağlı olarak iklim değişikliğinin gerçekleş- mesi hepimiz tarafından bilinen ve hissedilen bir olay olarak karşımıza çıkmakta. Özellikle sigorta sektörü çalışanları olarak bizler doğal afet olarak tanımlanabilen risklere bağlı ödenen hasarlarla zaman zaman yüzleşmekteyiz.
w Her birey, tarımsal üretim içinde yer almasa bile tarımsal üretim sonucu elde edilen ürünleri yiyerek veya giyerek kullanmaktadır. Tarımsal ürün hiçbir zaman tarlada üretildiği şekliyle kalmamakta işlenerek farklılaşmak- tadır. Buğday işlenince ekmek, pamuk işlenince kıyafet olarak kullanıma sunulmaktadır. Sonuç olarak tarımsal üretim toplumun tüm katmanlarını etkilemektedir. Mevsimlerin kararsız, yağışların düzensiz olduğu yıllarda tarımsal ürün miktar ve fiyatları da
bu düzensizlikten etkilenmektedir. Üreticiler ürünlerini koruma yolları aramakta, sigorta ise bu noktada devreye girmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de tarımsal üretim ve buna bağlı sigorta ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.
w Ülkemizde tarım sigortaları alanın- da TARSİM devlet destekli tarım si- gortaları ve geleneksel tarım sigortası olarak ifade edilen 2 ayrı uygulama
20 | maksimumbiz
bulunmaktadır. Tarımsal üretici-
lere finans ve destekleme kaynağı sağlayan kurumlar ve bunlarla birlikte hareket eden sigorta şirketleri sek- törün her döneminde etkili olmuştur. Devletin tarımsal üreticiyi destekle- mesi ve bunun sürekli hale getirilmesi Tarım Sigortaları Kanunu ve berabe- rinde TARSİM kurumunun oluşması ile tarımsal üretimi olumsuz etkile- yen doğa olaylarına bağlı zararların tazmin edilebilmesi sağlanmıştır. Bu aşamada bankalar ve birlikte hareket eden sigorta şirketleri sektöre yatırım yapma kararı alarak pazardan pay alma yarışı içine girmiştir. Geleneksel tarım sigortalarının yaygın olduğu dönemde %1 civarında olan sigor- talılık oranı devlet destekli sistemin 10. yılında %14’e yükselmiştir. Büyük bir pazar halen keşfedilmeyi bekle- mektedir. Şirketimiz tarım sigortaları alanında büyümeyi acente kanalı ile
sınırlamadan sinerjisinden yararlan- dığı Türkiye İş Bankası’nın da desteği ile her 2 kanal üzerinden gerçekleştir- meyi hedeflemektedir.
w Sigorta sektörü için bir mavi okya- nus olarak değerlendirilebilecek olan bu branşta, Türkiye İş Bankası kanalı ile gerçekleştirilen poliçe satışlarını arttırabilmek amacıyla tarımsal üre- timin yoğun olarak gerçekleştirildiği il- lerde görev yapmak üzere Maksimum Sigorta Uzmanı olarak ziraat mü- hendisleri görevlendirilmiştir. Banka kanalında yapılan bu çalışmalara ek olarak bölgesel bazda gerçekleştirilen müşteri ziyaretleri ile de acente kanalı desteklenmektedir.
w Acente ve banka kanalı ile gerçek- leşen bu üretim sektörde poliçe tan- ziminde çeşitli sebeplere bağlı olarak (ekonomik, politik, sigorta algısı, vb.) yaşanan sıkıntılı dönemde şirketimiz için olumlu etkiye sahip olacaktır.
                                                                                                                                       20   21   22   23   24