Page 30 - MAKSİMUM BİZ | NİSAN 2016
P. 30

        Kısa Haberler
Acentemiz Mehmet 1Marifi Orhon’u Anıyoruz
961 yılında Şirketimizle çalış- olan Orhon, dinleyenleri hayran bıra- maya başlayan ve 40 yıla yakın kan İstanbul şivesinin yanı sıra döne- bir süre acenteliğimizi yapan min dergilerine haber olan koleksi-
  Marifi Orhon’u aramızdan ayrılışı- nın 3. yılında saygıyla anıyoruz. Çalışma hayatı boyunca çalış-
kanlığı ve dürüstlüğü ile tanınmış ve sigortacılığın duayen isimlerinden
yonlarıyla da dikkat çekmekteydi. 28 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet’in ilanından hemen önce dünyaya gelen Marifi Orhon, bir dönem İstanbul Radyosu’nda spikerlik de yapmıştı.
 Anadolu Sigorta Kitap Ağacı BU BAHAR AĞAÇLAR KİTAP AÇTI!
 2016 yılı bölgesel acenteler toplantılarımızı birer sosyal sorumluluk projesi haline
getirerek, yardıma ihtiyacı olan ço- cuklarımızın umutlarını acenteleri- miz ile beraber yeşerttik. Toplantı alanlarımızda acentelerimizin getirdiği kitaplarla kitap ağaçları kuruldu ve giderek yükselen ağacı- mız gecenin sonunda kitaba ulaşım şansı yüksek olmayanlara ulaştırıl- mak üzere toplandı.
Yaptığımız çağrıya kayıtsız kalmayıp okunmuş/okunmamış kitaplarıyla destek olan acente-
lerimiz sayesinde yüzlerce kitap toplandı ve yıl boyunca yapılacak toplantılarda da toplanmaya de- vam edecek.
Hiçbir maddi kazanç olmaksızın tamamen gönüllülük esasına göre tasarlanan Kitap Ağacı Projemiz ile toplanan tüm kitaplar, ihtiyacı olan köylere, Şirketimizin maddi-manevi destek verdiği okullara gönderile- cek. Müdürlüğü acenteleri ile buluş- turduğumuz, acentelerimiz ile inte- raktif iletişim sağladığımız Bölgesel Acente Toplantılarımız, Haziran ayı sonuna kadar devam edecek.
 Anadolu Sigorta’dan 8 Mart’ta Kadınlara
GAnlamlı Armağan
eçtiğimiz Kasım ayında İs- tanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü’nü mamografi cihazı
ile destekleyen ve hastane bünyesinde Mamografi Birimi’nin açılışını yapan Anadolu Sigorta, topluma karşı olan sorumluluğunun gereğini, ücretsiz ma- mografi kampanyası gerçekleştirerek bir kez daha yineledi.
Anadolu Sigorta, İstanbul Üniversitesi’yle gerçekleştirdiği anlaş- ma kapsamında, teslim ettiği mamog- rafi cihazı ile toplumda meme kanseri ile mücadele konusunda bilinçlenmeyi sağlayabilmek amacıyla, önümüzdeki 3 yıl boyunca, Anneler Günü ve Dünya Kadınlar Günü’ne denk gelen 2 hafta- da, ücretsiz mamografi tarama kam- panyaları düzenleme kararı almıştı.
Bu kapsamdaki ilk tarama, Dünya Kadınlar Gününe denk gelen 7-11 Mart haftasında gerçekleştirilirken, Anadolu Sigorta’nın Facebook sayfasında yapı- lan duyuru ile başvuran 40 yaş üzeri ilk 50 kadın da, İstanbul Üniversitesi On- koloji Enstitüsü’nde ücretsiz mamog- rafi tarama kampanyasından yararlan- dı. Anadolu Sigorta, mamografi tarama kampanyasını Anneler Günü’ne denk gelen hafta tekrarlayacak.
  
   28   29   30   31   32