Page 31 - MAKSİMUM BİZ | NİSAN 2016
P. 31

        Türkiye İş Bankası
  Türkiye İş Bankası
Tekirdağ Şubesi
  SİGORTA ÜRÜN SATIŞINDA ÖNEMLİ OLAN MÜŞTERİYE DOĞRU ÜRÜNÜ TEKLİF ETMEK, ÜRÜN HAKKINDA TAM BİLGİLENDİRME YAPMAK VE MEMNUNİYETİ SAĞLAYACAK ŞEKİLDE İLİŞKİYİ SÜRDÜRMEKTİR.
Şube Müdürü Murat Akyol
 Bankamızın en önemli iştirakle- rinden olan Anadolu Sigorta, ilk ulusal sigorta şirketimiz olması,
hizmet kalitesi ve sektörde oluştur- duğu güven gibi unsurlarla ülkemizin güzide kuruluşlarından biri olarak hep öndeveöncürolüstlenmiştir.Burolün etkin, yaygın ve kalıcı olması adına banka sigortacılığı tarafında İş Bankası çalışanlarına da ciddi görevler düş- mektedir. Bu anlamda Tekirdağ Şubesi çalışanları olarak banka sigortacılığı konusunda fark yaratmak adına plan- lamalar yaptık. Bu plana servis ayrımı olmadan tüm şube genelinde sahip çıkıldı. Kredisini verip riskini aldığımız müşterilere teklif sunup bilgilendirerek veyöneterekenazındanbirsigorta işleminin de bizden geçmesini sağladık. “Sigorta ürün satışında önemli olanın müşteriye doğru ürünü teklif ederek
ürün hakkında tam bilgilendirme yapılması sonrasında poliçelendir-
me işlemlerinin takibi, tazmin veya hasar durumunda da müşteriyle olan ilişkiyi memnuniyet sağlayacak şekilde yürütmektir.” prensibiyle hareket ettik. Buçalışmalarlazamaniçinde
bir değil birçok sigortacılık işlemine aracılık etmeye başladığımızı gördük. Bankamız ve Anadolu Sigorta tarafın- dan yapılan çalışmada, çalışanlarca yapılan veya yönlendirilmiş olan poliçe başına prim uygulaması ve maksimum sigorta uzmanımızın desteği satış- ların artmasına ciddi katkı sağladı. Bankacılıkta kâr marjlarının düşük seyrettiği günümüzde müşteri özelinde kârlılığıartırmanınenkolayverisksiz yolu olarak sigorta ürünlerinin satışı olduğu bilinciyle hareket edip şube ve bankamız rakamlarına katkı sağladık.
Karma Şube
Tekirdağ / Süleymanpaşa
30
Ekip ruhu, işbirliği, güven
Anadolu Sigorta kalitesini, İş Bankası güvenilirliği ve hizmet anlayışı ile müşterilerimize sunduğumuzda küçük fiyat farklarına takılmadan işlemlerin bizim tarafımızdan sonuçlanmasını sağladık. Bizşubeolarakcoşkumuzla fark yaratan bir ekip olmayı tercih ettik. Einstein’ın dediği gibi “Coşku zekâdan daha önemlidir.”
 Şube Tipi
 Şube İli/İlçesi
 Şube Çalışan Sayısı
 Sizce Banka Sigortacılığını En İyi İfade Eden 3 Kelime
    maksimumbiz | 29
 


   29   30   31   32   33