Page 40 - MAKSİMUM BİZ | NİSAN 2016
P. 40

 insan kaynakları
bir yol haritası var.
Bu harita; 2002 yılında Forbes Der- gisi tarafından yönetim dalında tüm zamanların en iyi 10 kitabından biri olarak ilan edilen Shephen Covey’nin “Etkili insanların 7 Alışkanlığı” isimli
kitabı. Stephen Covey’ nin tazeliğini kaybetmeyen kitabından seçtiğimiz birkaç maddeyle yeni sayımızda baha- ra yeni ilhamlarla girelim istedik. Covey’ nin kitabında 7 başlık altında toplanan alışkanlıkları iki gruba ayıracak
olursak ortaya şöyle bir tablo çıkıyor:
A) Bireyin kendisi ile ilgili edinmesi gereken alışkanlıklar
B) Bireyin çevresi ile ilişkilerinde edin- mesi gereken alışkanlar
İşe önce kendimizden başlamamız ge- rektiğini düşünerek bu kısıtlı alanımız- da ilk maddeden örnekler paylaşmak isteriz.
PROAKTİF OLUN
Proaktif bir bireyin davranışlarını, salt olarak koşullar belirlemez. Koşulları göz önünde bulundurarak kendisi be- lirler. Don Kişot değildir. Olanı, olduğu şekli kabullenmek yerine geliştirmek için çabalar.
Proaktif davranışı etkin bir biçimde kullanabilmek için:
İNİSİYATİF ALMALIYIZ
Bu durum, ezberlerin dışına çıkabilme
kabiliyetimizi geliştirir. Özgüvenimizin pekişmesini ve yanlış kararlar alsak bile dünyanın sonu olmadığını gösterir. Farklı çözümlerin, kısa yolların olduğunu fark etmemizi sağlar. Böylece bizimle birlikte işimiz de gelişir.
ETKİ ALANIMIZI
GENİŞLETMELİYİZ
Birden çok noktaya dokunur olmalıyız. Böylece problemleri kısa zamanda çözüme kavuşturan bir kişiye dönüşmüş oluruz.
KEŞKE KELİMESİNİN
YERİNE OLABİLİR
KELİMESİNİ KULLANMALIYIZ
Keşke imkansızlığı, olabilir ise mümkünatı çağrıştırır. Keşke yerine olabiliri aldığımızda yapıcı bir tavır sergilemiş, zavallı durumundan çıkmış oluruz.
Buraya kadar size aktardıklarımız hoşunuza gittiyse kalan yönlendirmelere yazarın “Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı” isimli kitabından başvurabilirsiniz.
38 | maksimumbiz
   38   39   40   41   42