Page 64 - MAKSİMUM BİZ | NİSAN 2016
P. 64

        merhaba
ARAMIZA KATILANLAR
       SERDAR DAĞLAR
1989 İstanbul doğumlu olan Serdar Dağlar, Boğaziçi Üni. Fen Edebiyat Fak. Matematik Böl. mezunudur. 21.12.2015 tarihinde Yangın ve Mühendislik Sigortaları Müdürlüğü’nde Uzman Yrd. olarak göreve başlamıştır.
MURAT METE TÜRKMEN
1989 İstanbul doğumlu olan Murat Mete Türk- men, Kocaeli Üni. Mühendislik Fak. Endüstri Müh. Böl. mezunudur. 25.12.2015 tarihinde Proje ve Değişim Yönetimi Müdürlüğü’nde Uzman Yrd. olarak göreve başlamıştır.
ÜMİT YAŞAR GAMSIZ
1986 İstanbul doğumlu olan Ümit Yaşar Gamsız, Anadolu Üni. İşletme Fak. İşletme Böl. mezunudur. 04.01.2016 tarihinde Oto Hasar Müdürlüğü’nde Yetkili olarak göreve başlamıştır.
ONUR LOKUMCU
1986 İstanbul doğumlu olan Onur Lokumcu, Anadolu Üni. İktisat Fak. İktisat Böl. mezunudur. 04.01.2016 tarihinde Oto Hasar Müdürlüğü’nde Yetkili olarak göreve başlamıştır.
      ERKAN EROL YILDIRIM
1991 Adana doğumlu olan Erkan Erol Yıldırım, Osmangazi Üni. İktisadi İdari Bilimler Fak. İşletme Böl. mezunudur. 04.01.2016 tarihin- de Oto Hasar Müdürlüğü’nde Yetkili olarak göreve başlamıştır.
TAHİR KİRAZLI
1990 İzmir doğumlu olan Tahir Kirazlı, Boğa- ziçi Üni. İktisadi İdari Bilimler Fak. İşletme Böl. mezunudur. 04.01.2016 tarihinde Nakliyat Sigortaları Müdürlüğü’nde Uzman Yrd. olarak göreve başlamıştır.
MERT ERDİ
1990 İstanbul doğumlu olan Mert Erdi, Anadolu Üni. İşletme Fak. İşletme Böl. mezunudur. 06.01.2016 tarihinde Oto Hasar Müdürlüğü’nde Yetkili olarak göreve başlamıştır.
UĞUR DAĞ
1990 İstanbul doğumlu olan Uğur Dağ, Anadolu Üni. İşletme Fak. İşletme Böl. mezunudur. 04.01.2016 tarihinde Oto Hasar Müdürlüğü’nde Yetkili olarak göreve başlamıştır.
      BUSE BİRGÜN
1991 İstanbul doğumlu olan Buse Birgün, İstanbul Üni. Hukuk Fak. Hukuk Böl. mezu- nudur. 11.01.2016 tarihinde Hukuk ve Rücu İşl. Müdürlüğü’nde Yrd. Avukat olarak göreve başlamıştır.
CAN ATEŞÇİ
1986 İstanbul doğumlu olan Can Ateşçi, Anadolu Üni. İşletme Fak. İşletme Böl. mezunudur. 11.01.2016 tarihinde Oto Hasar Müdürlüğü’nde Yetkili olarak göreve başlamıştır.
EBRU YALÇIN SAĞIR
1986 Mersin doğumlu olan Ebru Yalçın Sağır, Çu- kurova Üni. Mühendislik Mimarlık Fak. Çevre Mü- hendisliği Böl. mezunudur. 18.01.2016 tarihinde Banka Sigortacılığı Müdürlüğü’nde Maksimum Sigorta Uzmanı olarak göreve başlamıştır.
AHMET UYGUN
1990 Afyon doğumlu olan Ahmet Uygun, Kadir Has Üni. Mühendislik ve Doğa Bil. Fak. Enformasyon Teknolojileri Böl. mezunudur. 08.02.2016 tarihinde B i l g i v e İ l e t i ş i m Te k n o l o j i l e r i Ç ö z ü m G e l i ş t i r m e Müdürlüğü’nde Uzman Yrd. olarak göreve başlamıştır.
      CEMRESU APAK
1990ManisadoğumluolanCemresuApak, Yıldız Teknik Üni. Kimya Metalürji Fak. Matematik Mühendisliği Böl. mezunudur. 15.02.2016 tarihinde B i l g i v e İ l e t i ş i m Te k n o l o j i l e r i Ç ö z ü m G e l i ş t i r m e Müdürlüğü’nde Uzman Yrd. olarak göreve başlamıştır.
BETÜL YAŞAR
1992 İstanbul doğumlu olan Betül Yaşar, İstanbul Üni. İktisat Fak. Çalışma Ekonomisi ve End. İliş. Böl. mezunudur. 15.02.2016 tarihinde Oto Hasar Müdürlüğü’nde Yetkili olarak göreve başlamıştır.
MELİH İLHAN
1991 İstanbul doğumlu olan Melih İlhan, İstan- bul Teknik Üni. Denizcilik Fak. Deniz Ulaştırma İşlet. Mühendisliği Böl. mezunudur. 22.02.2016 tarihinde Oto Dışı Hasar Müdürlüğü’nde Uzman Yrd. olarak göreve başlamıştır.
EDA ENLİOĞLU
1993 İstanbul doğumlu olan Eda Enlioğlu, İstanbul Gelişim Üni. Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Böl. mezunudur. 01.03.2016 tarihinde Oto Hasar Müdürlüğü’nde Yetkili olarak göreve başlamıştır.
      ALİ KARALAR
1988 Gaziantep doğumlu olan Ali Karalar, Ulu- dağ Üni. İktisadi İdari Bilimler Fak. Uluslararası İlişk.Böl.mezunudur. 07.03.2016tarihinde Banka Sigortacılık Müdürlüğü’nde Maksimum Sigorta Uzmanı olarak göreve başlamıştır.
62 | maksimumbiz
BURCU SEVİNÇ
1990 Adıyaman doğumlu olan Burcu Sevinç, Akdeniz Üni. Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve SigortacılıkBöl.mezunudur. 07.03.2016tarihin- de Banka Sigortacılık Müdürlüğü’nde Maksimum Sigorta Uzmanı olarak göreve başlamıştır.
GONCA BEŞEL
1986 Zonguldak doğumlu olan Gonca Beşel, Dokuz Eylül Üni. İktisadi İdari Bilimler Fak. MaliyeBöl.mezunudur. 07.03.2016tarihinde Banka Sigortacılık Müdürlüğü’nde Maksimum Sigorta Uzmanı olarak göreve başlamıştır.
ÖMER FARUK ULUTAŞ
1988 Mardin doğumlu olan Ömer Faruk Ulutaş, Uludağ Üni. İktisadi İdari Bilimler Fak. Ekono- metri Böl. mezunudur. 07.03.2016 tarihinde Banka Sigortacılık Müdürlüğü’nde Maksimum Sigorta Uzmanı olarak göreve başlamıştır.
      62   63   64   65   66