Page 19 - LCW LIFE | TEMMUZ 2020
P. 19

 Yine bu dönemde eğitim ortamı eve dönüşürken eğlence ve oyun ortamı olan ekranlar da sınıflara dönüştü. Çocuklar dijital ekran karşısında yeni öğrenme becerileri kazanarak dönemi tamamlamış oldular.
Evde geçen üç aylık kısıtlı yaşamın ardından yeni normal- leşme adımlarıyla yaz tatiline çıkan çocukların Covid-19 kaygısından uzaklaşmaya, dinlenmeye ve rahatlamaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu açıktır. Ancak fi- ziksel mesafe, maske, hijyen tedbirleri derken bu süreç ai- leler için çok da kolay olmamaktadır.
Bilindiği gibi okulların kapalı olduğu yaz ayları boş vakit olarak değil, kişisel gelişimin arttığı, sosyal ilişkilerin ve ya- şam becerilerinin geliştiği en hızlı büyüme dönemlerinden biridir. Bu noktada aileler sosyal aktivite ve etkinliklerle çocukların hem dinlenmesine, hem eğlenmesine hem de öğrenmesine ortam hazırlayacak dengeli günlük rutinler oluşturarak çocuklarının gelişimlerine katkı sağlayabilirler.
During this period, the home was turned into a learning environment. The screens used for playing game turned into the classes. The children completed the period by gaining new learning skills in front of the digital display.
After three months of restricted life at home, children who go on a summer vacation with new normalization steps. They need to get away from Covid-19 anxiety, they need to rest and relax more than ever. However, if we con- sider the measures about the physical distance, mask, and hygiene, this process is not easy for the families.
As we all know, schools are closed during summer. It is not the period to spend time doing nothing. It is the right time to de- velop the personal, social skills and competencies about life. At this point, the families may contribute to the development of the children while allowing them to rest with social activ- ities and events by creating balanced daily routines. Hence, children may have fun and learn at the same time.
17
   17   18   19   20   21