Page 20 - LCW LIFE | TEMMUZ 2020
P. 20

eğitim - education
 4 Öncelikle, okulların tatile girmesiyle birlikte çocuğu- nuzla bir aile toplantısı yapıp bir tatil programı hazırla- yarak başlayabilirsiniz. Bu programın hazırlığında aylık, haftalık ve günlük hedef- ler yer alabilir. Oyun, tablet uyku saatleri gibi...
4 Çocuklar için tatil eşi bu-
lunmaz bir öğrenme döne-
midir. Çocuğun yaşadığı her
yeni aktivite aynı zamanda
yeni öğrenmelere açılan yeni bir penceredir. Örneğin; bir alışveriş listesi hazırlamak ve elindeki sınırlı para ile liste ürünlerini fiyat değerlendirmeleri yaparak seçmek gibi bir deneyim onlar için zengin bir öğrenme ortamıdır.
4 Zihinsel performansı güçlendirecek aktiviteler yine tatil dönemlerinin olmazsa olmazlarındandır. Özellikle çocukla- rın salgın nedeniyle uzun süre dersliklerinden uzak kaldığı düşünüldüğünde bir üst sınıfa daha hazır hâle gelmek için zihinsel aktiviteler atlanmaması gereken önemli çalışma- lardır. Kitap okumak en etkili zihin egzersizlerinden biridir. Bu aktivite hızlı anlama, kavrama, karar verme, analiz etme, ifade etme gibi becerileri güçlendirir. Günlük en az yarım saat kitap okuma ve en az yarım saat eğlenceli bulmaca- ların olduğu bir tatil kitabına zaman ayırmak çocuklar için etkilidir. Eğer çocuğunuz okuma ve çalışmakta zorlanıyor- sa, kolaylaştırmak için tüm aile üyelerinin birlikte olduğu bir saat seçip aynı anda bulmaca çözmek, gazete okumak gibi bir aktiviteyle ona eşlik edin. Ayrıca, çocuğunuzun okuya- cağı kitabı kendisinin seçmesine izin verin.
4 Firstly, you may start the vacation by organizing a fa- mily meeting with your child- ren and create a vacation program together. Monthly, weekly and daily purposes can be included in the preparation of this program. Plan the time for games, tablet, and sleep... 4 A holiday signifies a unique learning period for the children. Every new activity that the child ex-
periences means a new perspective. For example, an ex- perience such as preparing a shopping list and choosing the products included in the list would be a very enriching learning experience.
4 Activities that will strengthen mental performance are also indispensable for holiday periods. Particularly conside- ring that children are away from classrooms for a long time due to the epidemic, mental activities are essential. So that the children may be prepared for the next class.
Reading particularly is one of the most effective mind exer- cises. This activity strengthens skills such as quick comp- rehension, understanding, decision making, analysis, and expression. It is effective for children to spend at least half an hour reading a day and a holiday book with at least half an hour of fun puzzles. If your child has trouble reading and working, spend an hour with all family members to make it easier and accompany them with an activity such as solving puzzles and reading newspapers at the same time. Also, let your child choose the book s/he will read.
  18
BU DÖNEMİ VERİMLİ GEÇİREBİLMEK İÇİN DİKKATE ALINMASI GEREKEN BAZI ÖNERİLERİ ŞU ŞEKİLDE SIRALAYABİLİRİZ:
HERE ARE SOME RECOMMENDATIONS TO CONSIDER SPENDING THIS PERIOD EFFICIENTLY:
    18   19   20   21   22