Page 32 - LCW LIFE | TEMMUZ 2020
P. 32

 sağlık - health
Ekmek
SOFRALARIN BAŞ TACI
   CROWN JEWEL OF THE TABLE: BREAD
Dünyada en eski zamanlardan beri yetiştirilen bitkilerden biri olan buğday, insan beslenmesinde önemli kaynaklardan biridir. Ekmekçilik tarihi 8 bin yıl öncesinden; insanların hububatı taşlar arasında kırıp ufaladığı, sonra da bunlara su katıp elde ettiği hamuru yassı bir kaya üzerine yayarak ateşte pişirdiği günlere kadar uzanır. Yaygın inanışa göre Mısırlı bir fırıncı, unutkanlığından hamurun bir parçasını yoğurmamış, sonra da bunu bir sonraki hamura ilave etmiş, böylelikle tesadüfen mayalanma olmuş ve bugünkü ekmek yapma yöntemi gelişmiş.
Wheat, which has been grown since the earliest times in the world, is one of the significant sources in human nutrition. The history of bakery is 8 thousand years ago; it goes back to the
days when people crushed the grains among the stones, and
then added the water to them and spread the dough on a flat rock and cooked it on fire. It is widely believed that an Egyptian baker did not knead a piece of dough from his forgetfulness, then added it to the next dough, thus developing the yeasting method by chance.
 30
Bahattin ARSLAN
Diyetisyen | Dietician
    30   31   32   33   34