Page 34 - LCW LIFE | TEMMUZ 2020
P. 34

sağlık - health
Anadolu, Hititlerden buyana buğdayın anavatanı. İlk bu- rada yetişmiş. Doğaya çıktığımızda yabancı formlarını burada görüyoruz. Buğdayda GDO'ya gerek yok. O kadar çeşitlilik var ki içlerinden seçip istediğimiz şekilde farklı ürünler için kullanabiliriz. Buğdayın genleriyle oynanmadı. Öğütülmemiş tam buğday ekmeği içerdikleri lif, vitamin ve mineralleri ile Harvard Üniversitesi tarafından dünya- daki en değerli 10 süper besin içerisinde gösterilmiştir. Ayrıca dünya sağlık örgütü de tam tahıllı gıdaları obezite ve diyabetle savaşan en değerli besinler olarak ilan etmiş- tir. Bugün ülkemizde ve bütün dünyada 14 kromozomlu Siyez buğday, 28 kromozomlu gernik ve makarnalık buğ- day, 48 kromozomlu Spelta ve ekmeklik buğday çeşitleri binlerce yıldır vardır. Ve hâlen bütün dünyada tarımı ya- pılmaktadır
Sağlıklı beslenme konusunda ekmek ve ekmek çeşitleri bugün en çok konuşulan ve tartışılan besindir. Ekmek, ba- zılarının sandığı gibi sadece karbonhidrat içeren boş kalori kaynağı bir besin değildir. Ekmek, Türk halkının temel be- sinidir ve günlük alınan enerjinin ortalama yüzde 45’i, ek- mekten sağlanır. Tam tahıllı ekmekler iyi bir enerji kaynağı olduğu kadar, insan beslenmesinde esas olan protein, B vitaminleri ve minerallerin çoğunluğunu içermektedir.
Anatolia is the homeland of wheat since the Hittites. This is the place where it first grew. We observe its different forms in the nature. No need for GMO in wheat. There is so much variety that we can choose among them and use them for different products as we want. The wheat is not genetical- ly modified. Uncrushed whole wheat bread has been shown as one of the 10 most valuable super nutrients in the world by Harvard University with its fiber, vitamins and minerals. In addition, the world health organization has declared whole grain foods as the most valuable foods that fight obesity and diabetes. Today, in our country and all over the world, there are einkorn wheat with 14 chromosomes, wild emmer wheat with 28 chromosomes, and Spelta and bread wheat varieties with 48 chromosomes for thousands of years. And it's still cultivated all over the world.
Bread and bread types are the most discussed food about healthy eating. Bread is not an empty source of calories, just like some people think, with carbohydrates. Bread is the main food of the Turkish people and on average 45 percent of the daily energy is provided from bread. Whole grain breads are a good source of energy, as well as the majority of protein, B vitamins and minerals that are essential in human nutrition.
EN ÇOK TÜKETİLEN EKMEK ÇEŞİTLERİ
Beyaz Ekmek: İçerdiği buğday unu neredeyse tama- men rafine edildiğinde yararlı birçok vitamin, mineral ve posası olmayan ekmeğin, şeker hastalığına, obeziteye, kalp ve damar hastalıklarına ve bağırsakta kabızlığa yol açabileceğiyle ilgili araştırmalar vardır. Tüketiminin kı- sıtlı yapılmasında fayda vardır.
Tam Buğday Ekmeği: Diyabet oluşumunu engelleyen, bağırsak ve kalp dostudur. İçerdiği vitamin mineral ve posasıyla dolu dolu bir sağlık deposudur.
Ekşi Mayalı Ekmek: Çok eski zamanlardan buyana ev- lerde üretilen ve içinde bakteri mantar kültürleri içeren probiyotik özellikli bir ekmektir. Bağırsak sağlığını korur ve insan bağışıklığını güçlendirir.
 Çok Tahıllı Ekmek: Buğday unu, çavdar unu, mısır unu, arpa, yulaf gibi çeşitli tahıl ürünleri bir araya getirilerek yapılır. Bu ekmek de bağırsak ve kalp-damar dostudur. Birçok vitamin ve mineral içeriği ile çok faydalı bir ekmektir. Yüksek folik asit içeriği ile gebe dostu bir ekmektir.
THE MOST CONSUMED BREAD TYPES
White Bread: There are researches that when the wheat flour is almost completely refined without useful vita- mins, minerals and fiber, it leads to diabetes, obesity, car- diovascular diseases and constipation in the intestine. It is useful to limitedly consume it.
Whole Wheat Bread: It is intestinal and heart friendly, preventing diabetes. It is full of vitamins, minerals and fi- ber and it is very healthy.
Sourdough Bread: It is a probiotic bread that has been produced in houses since ancient times and contains bacterial fungal cultures. It protects intestinal health and strengthens human immunity.
Multigrain Bread: It is made by combining various cereal products such as wheat flour, rye flour, corn flour, bar- ley, oats. This bread is also intestinal and cardiovascular friendly. It is a very useful bread with its many vitamins and minerals. It is a pregnant-friendly bread with high fo- lic acid content.
32
 


   32   33   34   35   36