Page 68 - LCW LIFE | TEMMUZ 2020
P. 68

bizden haberler - news
COVID-19 DÖNEMİNE DAİR ÇALIŞAN
DENEYİMİ ANKETİMİZ TAMAMLANDI
OUR EMPLOYEE EXPERIENCE SURVEY DURING COVID-19 PERIOD IS COMPLETED
COVID-19 nedeniyle uzaktan çalışma yaptığımız süre boyunca LC Waikiki Ailesi’nin bir üyesi olarak bu süreci nasıl deneyimlediğimizi çalışanlarımızdan duymak istedik ve Uluslararası Danışmanlık Firması Kincentric ile oluşturduğumuz anketi tüm çalışanları- mızın katılımına açtık. Şirketimizi ve hedeflerimizi ön plana koyarak özveriyle çalışmaya devam ettiğimiz bu süreçte Çalışan Deneyimi anketini daha iyi çalışma ortamı iletişim verimlilik projelerine katkı sağlaması adına oldukça önemsediğimizi de belirtmek isteriz.
As a member of the LC Waikiki Family, we wanted to hear from our employees how they experienced this process while working remotely due to COVID-19, and we introduced the survey we created with In- ternational Consulting Firm Kincentric to all our em- ployees. In this process, where we continue to work devotedly by prioritizing our company and goals, we would like to state that we attach great importance to the Employee Experience survey in order to con- tribute to better working environment-communica- tion-efficiency projects.
Geçtiğimiz hafta tamamlanan anketin sonuçlarını çalışanlarımızla da paylaştık. Ortaya çıkan sonuç ve açık uçlu yanıtlarla birlikte önümüzdeki dönemlerde, sürekli daha iyiyi arama yolculuğumuzda alınacak aksiyonlar-
 da paylaşılan geribildirimler, referans çerçevemizi de oluşturacaktır.
Pandemi dönemine dair deneyimleri içeren anketin genel memnuniyet oranı %86 ile pozitif algı olarak yanıt- lanmış olduğunu görmekten mutluluk duyuyoruz. Bu zorlu dönemde özveriyle çalışan tüm çalışma arkadaşlarımıza ve uzaktan çalışma sisteminin verimli biçimde yürütülmesini sağlayan tüm destek ekiplere teşekkür ederiz.
We also shared the results of the survey completed last week with our employees. Along with the re- sults and open-ended responses, the feedbacks shared to be taken in consideration for the actions in the future and they will also con- stitute our reference framework.
We are pleased to observe that the survey, which includes expe- riences related to the pandemic period, was answered with a pos- itive perception of 86% in terms of overall satisfaction. We would like to thank all of our devoted
employees and all support teams for efficient functioning of the remote sys- tem in this challenging period.
  Boyutlar | Dimensions
Pozitif Algı
Positive Perception
 Kaygı ve Bağlantı Kurma
Anxiety and Connection
 Çalışan Sağlığı/Esenlik/İş Güvenliği
Employee Health / Wellbeing / Occupational Safety
 Üst Yönetim Yaklaşımı/İletişim
Senior Management Approach / Communication
 Sanal Çalışma Verimliliği
Virtual Working Efficiency
 66
 


   66   67   68   69   70