Page 69 - LCW LIFE | TEMMUZ 2020
P. 69

DÖNÜŞTÜREN KOÇLUK HİKÂYELERİ
TRANSFORMATIVE COACHING STORIES
ICF Türkiye, iş dünyası ile “Dönüştüren Koçluk Hikâyeleri” buluşmaları kapsamında Kurumsal Akademi Direktörümüz
Gülperi Tandar ve Koçtaş İnsan Kaynakları Direktörü Aylin İyicik aynı oturumda bir araya geldiler. ICF Türkiye
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tuna Aktuna’nın moderatörlüğünde koçluk kültürünü yerleştirdikleri
organizasyonlarında, iş akışlarına yansıyan sürdürülebilir faydaları ve değişen, dönüşen taraflarını
aktardılar.
Within the context of "Transformative Coaching Stories" meetings of ICF Turkey, our Corporate
Academy Director Gülperi Tandar and Koçtaş Human Resources Director Aylin İyicik came together in
the same session. In the organization moderated by ICF Turkey Tuna Aktuna Vice Chairman, they reflect
sustainable benefits and changing, transforming sides of the workflow in addition to coaching culture.
  HR AGENDA 20
ETKINLIĞINDE KONUŞMACI OLARAK YER ALDI
OUR CORPORATE ACADEMY DIRECTOR, GÜLPERİ TANDAR PARTICIPATED AS A SPEAKER AT HR AGENDA '20 EVENT IN AZERBAIJAN
Kurumsal Akademi Direktörümüz Gülperi Tandar Azerbaycan’da faaliyet gösteren Business Management School tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Online İK Zirvesi'nin konuğu oldu. Türkiye’den farklı kurumsal şirketlerin katıldığı bu zirvede Gülperi Tandar yeni öğrenme trendlerinden ve Kurumsal Akademi faaliyetlerinden bahsetti.
Our Corporate Academy Director Gülperi Tandar was the guest of the Online HR Summit, organized for the first time this year by the Business Management School operating in Azerbaijan. This summit was attended by different corporate companies from Turkey, Gülperi Tandar talked about the new learning trends and the activities of the Corporate Academy.
KURUMSAL AKADEMI DIREKTÖRÜMÜZ GÜLPERI TANDAR AZERBAYCAN’DA GERÇEKLEŞTIRILEN
 67

   67   68   69   70   71