Page 71 - LCW LIFE | TEMMUZ 2020
P. 71

 SÖZLEŞME YÖNETİMİ
EĞİTİMİMİZ GENEL KATILIMA
AÇIK OTURUMLARLA
DEVAM EDİYOR
OUR CONTRACT MANAGEMENT TRAINING CONTINUES WITH SESSIONS OPEN TO GENERAL PARTICIPATION
Kurumsal Akademi Mesleki Uzmanlık Geliştirme Müdürlüğü (Destek Birimler) olarak Merkez ve Taha Giyim çalışanlarımıza yönelik olarak tasarladığımız Sözleşme Yönetimi Eğitimi’mizi genel katılıma açık olacak şekilde ve Webinar yöntemi ile Teams programı üzerinden gerçekleştirmeye devam ediyoruz. İç eğitmenimizce verilen eğitimimiz yoğun talep, katılım ve memnuniyetle gerçekleşiyor.
Our Contract Management Training, which we have designed for our Center and Taha Giyim employees
by the Corporate Academy Professional Expertise Development Directorate (Support Units), is open to general participation and we continue to implement it via the Teams program with the Webinars. Our training given by our internal trainer is realized with intense demand, participation and satisfaction.
  MODELLEME EĞİTİMİMİZ DEVAM EDİYOR
OUR ARIS MODELING TRAINING CONTINUES
Süreç dokümantasyonu oluşturmak, sürdürmek ve değerlendirmek, iş süreci modellemesi için gerekli olan bilgiyi elde etmek ve ARIS modelleme kuralları doğrultusunda çeşitli modeller oluşturulmasına yardımcı olmak amacıyla tasarladığımız ARİS Modelleme Eğitimi’mizi Webinar yöntemi ile Teams programı üzerinden gerçekleştirmeye devam ediyoruz. İç eğitmenimizce verilen eğitimimiz, bilgi artışı ve uygulamaya dönüklüğü açısından katılımcı memnuniyetinin yüksek olduğu eğitimlerimizdendir.
Our ARIS Modeling Training, which we designed to create, maintain and evaluate process documentation,
to obtain the necessary information for business process modeling and to help create various models in line with ARIS modeling rules, is implemented via the Teams program with the Webinars. This training, provided by our internal trainer, has a high level of participation satisfaction in terms of knowledge increase and practicality.
69

   69   70   71   72   73