Page 70 - LCW LIFE | TEMMUZ 2020
P. 70

 bizden haberler - news
EVDE DE GELİŞİM FAALİYETLERİMİZ
DEVAM EDİYOR OUR DEVELOPMENT ACTIVITIES CONTINUE AT HOME
 Eğitimlerin dijitalleşmesi, yeni nesil öğrenme araçları ile desteklenmesi yönünde önemli adımlar atılırken bu yolda popülerliği ivme kazanan yeni bir kavram mev- cut: Webinar. Sağlık risklerini en aza indirmek amacıy- la geçiş yaptığımız “home-office” çalışma şekli bera- berinde hızlı bir kültürel değişimi getirirken, webinar kavramını bizler için çok daha anlamlı hâle getirmiş oldu. Sınıf içi eğitimlerin yerini alabilmek adına insan- ları online platformlar aracılığıyla bir araya getirmek bu kültürel değişim döneminde ilk önceliğimiz oldu.
Bu kapsamda şirket altyapısı olarak hazır olan, tüm ça- lışanlarımız tarafından aktif kullanılan Microsoft Teams uygulaması ile online canlı derslere başlangıç yaptık. Mic- rosoft Teams takım içerisindeki kişilerin aynı anda chat yapabilmesi, sesli ve görüntülü konuşabilmesi, dosya paylaşımı gibi beraber çalışmanın gereklilikleri olan özel- liklerin bir arada toplandığı uygulamadır. Öncesinde sa- dece chat ve online toplantı amacıyla kullanılan Teams şimdi de bir webinar aracı olarak LC Waikiki Ailesi’ne hiz- met veriyor ve kişilerin zamandan, mekândan bağımsız olarak eğitimleri canlı alabilmesine imkân tanıyor.
Kurumsal Akademi olarak mevcut kaynaklar ile var olan teknolojileri efektif bir şekilde kullanma amacımızla iler- lerken Microsoft Office 365’i detaylı incelemelere baş- ladık. Hedefimiz, daha etkin nasıl yararlanabileceğimizi bulmak ve Microsoft Teams’e destek sağlayacak uygula- maları çalışanlarımız ile buluşturmak.
Bu kapsamda kazandırdığımız bir teknolojik yenilik Micro- soft Forms oldu. Microsoft Forms, Office 365'in bir par- çası olan çevrimiçi bir anket yaratıcısıdır. Microsoft Forms eğitimcilerin otomatik işaretlemeyle anketler ve sınavlar oluşturmasına olanak tanır, tek bir link ile tüm kullanıcıların oluşturduğumuz forma ulaşarak cevap vermesini sağlar.
Forms Robotu kullanılarak Teams sohbetine tek soruluk etkileşimli anketler eklenebilmektedir. Microsft Teams üzerinden gerçekleştirilen eğitimlerde yoklama almak, KVKK kapsamında katılımcıların onaylarını alabilmek amacıyla mart sonundan itibaren bu teknolojik aracı LC Waikiki Akademi’ye kazandırdık.
Evden çalışma sürecine geçtiğimiz dönemde Teams üze- rinden webinar olarak gerçekleşen eğitimlerimizde, eğit- menlerimize yardımcı araç olarak Teams ile senkronize olarak çalışabilen Whiteboard’u tanıttık.
Whiteboard’un en temel özelliklerden biri Teams ile senkronize olarak çalışan ücretsiz bir araç olması. Bunun yanında Whiteboard’u sadece akıllı tahta olarak değil, uy- gulama olarak indirdiğimizde, ekip arkadaşlarımızla veya eğitim içerisinde katılımcılarımızla ortak projeler gerçek- leştirebildiğimiz, beyin fırtınası yapıp interaktif bir şekilde çalışabildiğimiz bir araç olarak da kullanmamız mümkün.
While important steps are being taken to digitize train- ings and support them with new generation learning tools, there is a new concept that has been popular in this way: Webinar. While “home-office” way of work we used to minimize the health risks brings a fast cultural change, the webinar concept has been more meaningful for us. Bringing people together through online platforms to replace classroom training was our priority in this period of cultural change.
In this context, we started online live lessons with Mic- rosoft Teams application, which is ready as a company infrastructure and used actively by all our employees. Microsoft Teams is an application where the people in the team can chat together, speak with audio and vid- eo, share files, etc. Hence, all the requirements to work together are available in this tool. Previously used only for chat and online meetings, Teams now serves the LC Waikiki Family as a webinar tool and allows people to re- ceive training online regardless of time and location.
As the Corporate Academy, we started to investigate Mi- crosoft Office 365 in detail while advancing with our aim to use existing resources and technologies effectively. Our purpose is to find out how we can benefit more ef- fectively and to bring applications that will support Mic- rosoft Teams with our employees.
A technological innovation that we have achieved in this context has been Microsoft Forms. Microsoft Forms is an online survey creator that is part of Office 365. Microsoft Forms allows trainers to create surveys and quizzes with automatic marking and allows all users to respond by reaching the form we created with a single link.
One-question interactive surveys can be added to the Teams chat using the Forms Robot. As of the end of March, we have brought this technological tool to LC Waikiki Academy in order to calculate attendance in trainings conducted through Microsoft Teams and to get the approvals of the participants within the scope of the Law on the Protection of Personal Data.
During the transition to home-office working, we intro- duced Whiteboard, which can work synchronously with Teams in forms of webinars, as a helpful tool for our trainers.
One of the main characteristics of Whiteboard is that it is a free tool that works in sync with Teams. In addition, we can use Whiteboard as a tool not only as a smart board, but also as a tool where we can carry out joint projects with our teammates or our participants in training, and brainstorm and work interactively.
68
 
   68   69   70   71   72