Page 72 - LCW LIFE | TEMMUZ 2020
P. 72

bizden haberler - news
İSTEDİĞİN HER AN EĞİTİMLERE KOLAYCA ULAŞ
REACH TRAININGS EASILY ANY TIME YOU WANT
Eğitim Yönetim Sistemi ile ürettiğimiz onlarca eğitimi LC Waikiki Ailesi ile paylaşıyoruz. Bu eğitimler hedef kitle bazın- da kullanıcılara atanıyor. Amacımız kişilerin kendilerine uygun gördükleri eğitimleri seçerek, bireysel öğrenme yolcu- luklarını oluşturmalarını sağlamaktı. Bu amaçla online eğitimlerimizi dijital bir katalog hâlinde tüm çalışanlarımıza açma
hedefimiz vardı. Kısa zaman önce bu hedefimizi gerçekleştirdik ve he- def kitlesi bağımsız belirlenen eğitimleri kullanıma açtık. Amacımız tüm çalışanlarımızın yapmış olduğumuz e-learning ve v-learning eğitimleri- mizden faydalanıp kendilerine bir kariyer haritası belirlemelerine destek olmak. Dijital eğitim kataloğumuzun tüm faz çalışmalarını tamamlamış ve canlı ortamda sizlerin kullanımına açmış bulunuyoruz.
We share dozens of trainings we produce with the Training Manage- ment System with the LC Waikiki Family. These trainings are assigned to users based on the target audience. Our goal was to enable individu- als to create individual learning journeys by choosing the trainings they deem appropriate. For this purpose, we aimed to open our online train- ing as a digital catalog to all our employees. We have recently achieved this goal and opened the trainings whose target group is determined independently. Our aim is to support all our employees to benefit from
e-learning and v-learning trainings and to determine a career map for them. We have completed all the phase studies of our digital education catalog and made it available to you in a live environment.
HIZLICA ULAŞ, KOLAYCA DİNLE, HEMEN ÖĞREN
REACH FAST, LISTEN EASILY, LEARN IMMEDIATELY
  Dijitalleşme yolunda ilerlerken kişiyi zamandan, mekândan bağımsızlaştırmayı destekleyecek ve son zamanlarda trendlere baktığımızda üst sıralarda yer alan
As we advance on the path of digitalization, there is a concept that will support the independence of the person in terms of time and space, and when we look at the trends recently, there is a very popular concept: Podcast.
The word podcast was created in 2000s from the word “iPod”, pod (small capsule) and “broadcast”. Today, podcasts are audio files that allow you to listen to series of broadcasts either online or by downloading via feed or direct source.
The podcast, which has been expanding rapidly and, in many ways, has started to be used for
security purposes, particularly in areas such as education and promotion, and even security institutions. With its function in the field of education, podcasting can enable students and teachers to share information at any time and place. Because of this characteristic, its place in distance education is significant.
As the Corporate Academy, we started production of Podcasting on March 16, 2020, and we continue to produce content with all our resources in this field.
bir kavram var: Podcast. “iPod” sözcüğündeki pod (küçük kapsül) ve “broadcast” (yayın) sözcüklerinden oluşturulmuştur. Günümüzde podcast, seri yayınları feed ya da direk kaynak yoluyla online olarak veya indirilerek dinlemenize olanak veren ses dosyalarıdır.
Hızla ve çok fazla yolla genişleyen podcast, günümüzde özellikle
Podcast sözcüğü 2000’li yıllarda
 eğitim amaçlı, tanıtım gibi alanlarda ve hatta emniyetten sorumlu kurumların dahi güvenlik amaçlı kullanımına girdi. Eğitim alanındaki işleviyle podcasting, öğrencilerin ve öğretmenlerin herhangi bir zaman ve yerde bilgiyi paylaşmalarını sağlayabilmektedir. Bu özelliğinden dolayı uzaktan eğitimdeki yeri önemlidir.
Kurumsal Akademi olarak, 16 Mart 2020 tarihinde Podcasting üretimine başladık ve bu alanda tüm kaynaklarımızla içerik üretmeye devam ediyoruz.
70
 

   70   71   72   73   74