Page 73 - LCW LIFE | TEMMUZ 2020
P. 73

ROOTIE İLE GÜNCEL KAL
STAY UP TO DATE WITH ROOTIE
 Bir süredir planladığınız eğitim, sonunda yayına girdi. Ancak kafanızda iki büyük soru işareti var. 1. Eğitimi bitiren kişiler, bu bilgileri ihtiyaç duyduklarında hatır- layıp kullanabiliyorlar mı? 2. Eğitimdeki kişiler eğitim- lerde anlatılan içerikleri öğrenebiliyorlar mı?
Eğitimlerde öğrenilen bilgilerin ortalama olarak %90’ı, ilk ay sonunda yetişkinler tarafından unutuluyor. Okuma, görsel/işitsel ve canlı demolarda bile, eğitimin ortalama %30’u öğrenilebiliyor. Hâl böyle iken yapmamız gereken Eğitim Yönetim Sistemi ile güçlendirdiğiniz sosyal öğren- menin yanında, karma ve sürekli öğrenmeyi destekleye- cek yeni nesil öğrenme araçlarını devreye almak. Tam bu noktada hayatımıza; öğrenme, pekiştirme ve yetkinlik analiz aracı Rootie giriyor. Rootie, Eğitim Yönetim Sistemi ile tamamen entegre çalışan mobil bir pekiştirme ve kar- ma öğrenme platformudur.
LC Waikiki Kurumsal Akademi olarak Aralık 2019’dan beri Rootie ile çalışmalara başladık. Eğitimler öncesi; katılım- cılarımız ile ön hazırlık yapabilmek, eğitim sırasında; eği- timi oyunlaştırmak, gerçek zamanlı ölçümleyebilmek ve eğitim sonrası; aralıklı tekrarlarla pekiştirmek, iyileşmeyi takip edebilmek ve davranışsal değişiklik yaratımını güç- lendirmek amacıyla Rootie etkileşimleri ile kullanıcıları- mızı buluşturuyoruz.
The training you have planned for a while has finally been published. But you have two big question marks in your mind. 1.Can people who complete the train- ing remember and use this information when they need it? 2. Can people in training learn the contents described in the training?
On average, 90% of the information learned in training is forgotten by adults at the end of the first month. Even if the training is supported by written materials, audio / visual and live demos, 30% of the content on average can be learned. Therefore, we need to implement the new generation learning tools that will support mixed and continuous learn- ing, as well as social learning that you strengthen with the Training Management System. At this point, Rootie is intro- duced as learning, reinforcement and competence analysis tool. Rootie is a mobile consolidation and mixed learning platform that works fully integrated with the Training Man- agement System.
As LC Waikiki Corporate Academy, we have started working with Rootie since December 2019. Before the trainings; we introduce to our users the Rootie interactions to be able to prepare with our participants while we are using Roote for gamification of the training, real-time measurement during the training. After training, we are using Rootie interactions to reinforce the knowledge of the users with intermittent repetitions, follow improvement, and strengthen behavior- al change creation.
71


   71   72   73   74   75