Page 10 - summit doch 2021
P. 10

עתה חדרי טיפול נוספים אשר מאפשרים יותר יותר מקום למפגש מסודר וקבוע עם מטופלי היחידה היחידה והעו״סים הרבים של היחידה היחידה נהנים כעת מתחושה נוחה יותר יותר השנה התאפיינה בקושי רב לגייס עובדים ברובד מדריכי מדריכי השיקום השיקום מדריכי מדריכי השיקום השיקום מלווים את המשתקמים בדירותיהם ואמונים על על הסיוע בתחום התפקודי התפקודי - בבית ובסביבה על על הרצף שבין התפקודי התפקודי לחברתי זהו תפקיד קריטי בתהליך השיקום של של המטופלים שלנו בתוך מעטפת השירות המלא שאנו מעניקים הקושי לגייס עובדים נובע ככל הנראה מסיבות מגוונות וביניהן הקורונה שהשאירה רבים מן הסטודנטים במקצועות הטיפול ומדעי החברה בבית כשהם לומדים בזום ומוותרים על המגורים בירושלים הקורונה הגבירה את את את את הקושי לצאת לצאת מהבית ואת החשש מחשיפה והידבקות וגם יצרה תופעה כללית של של קושי קושי לצאת לצאת לעבודה - מלמדת ומגדלת ככל שתהיה כאמור לצד קושי משמעותי זה זה ההישג שלנו הוא התעקשותם של של העובדים הסוציאליים לתת מענה ראוי איכותי ומתמשך - גם כאשר זה זה נעשה במקרים רבים ללא שותפות עם מדריך שיקומי לאורך תקופה ממושכת יחסית יעדים ומטרות לשנת 2022
יחידת הליווי בדיור בקהילה | קרן זליכוב שאשא שנת 2021 הייתה שנה מאתגרת וייחודית עבור יחידת הדיור המוגן של המכון נטע סיבוני שניהלה את היחידה היחידה במשך 15 שנים נפרדה ממנה באוקטובר 2021 ולתפקיד מנהלת מנהלת היחידה היחידה נכנסה קרן זליכוב־שאשא לילך קוקוש־וולקוביץ התמנתה לסגנית מנהלת מנהלת הקורונה נכחה בעבודתנו באופן משמעותי ואף על פי כן - הליווי נמשך כמעט לאורך כל השנה למעט בסגרים ולהוציא מקרים מיוחדים הן הן בפגישות אישיות והן בזום בשנת 2021 גדלה היחידה באופן ניכר ונתנה מענה לכ־240 משתקמים המתמודדים עם מחלות נפשיות נפשיות הפרעות נפשיות נפשיות וקשיי תפקוד ומקבלים ליווי שיקומי־טיפולי במסגרת התוכנית שהיחידה מציעה בהתאם לכך גדלו הצוותים הצוותים והיחידה מונה היום כ־60-50 עובדים עובדים במבנה של חמישה צוותים צוותים צוותים צוותים הצוותים הצוותים מורכבים מעובדים סוציאליים ומדריכים שיקומיים ומנוהלים על ידי ראשות צוותים צוותים צוותים מה היה לנו השנה?
משתקמי היחידה השתתפו בקבוצות של של מערך ה־DBT של של המכון בדצמבר 2021 נפתחה מחדש קבוצת הורים הורים מתמודדים קבוצה זו המורכבת מכ־10 מטופלים של של היחידה שהם הורים הורים לילדים נפגשת מדי שבוע ודנה בסוגיות של של הורות התמודדות ושותפות את הקבוצה מנחות שני ויהודית - שתיהן עובדות
סוציאליות ביחידה השתלבות של של סטודנטיות סטודנטיות ממכללת הדסה: שתי סטודנטיות סטודנטיות מהחוג למדעי ההתנהגות מלוות באופן פרטני שני מטופלים שלנו ומקבלות הדרכה קבוצתית ביחידה השתלבות של של סטודנטית סטודנטית מהתוכנית לפוטותרפיה של של ״מוסררה״: הסטודנטית פוגשת ארבעה מטופלים מדי שבוע לטיפול פרטני פרטני באמצעות פוטותרפיה פוטותרפיה ומקבלת הדרכה פרטנית ביחידה ביולי 2021 יחידת יחידת יחידת ניצן יצאה מיחידת הדיור הדיור המוגן המוגן והפכה ליחידה עצמאית זהו שינוי מהותי וחשוב שמעבר להיותו משמעותי כל כך ִאפשר ליחידת הדיור הדיור המוגן המוגן לקבל גם את האגף שבו ישבה יחידת יחידת ניצן לרשות העובדים הסוציאליים עומדים
עיבוי המעטפת למדריכי למדריכי השיקום ביחידה: יום עיון מפגש DBT למדריכים סמינר מדריכים ועוד יום גיבוש וכיף לעובדים הסוציאליים לאחר שנתיים עמוסות מאוד • • • מעורבות חברתית של סטודנטים לעבודה סוציאלית שישמשו כמדריכים שיקומיים ביחידה ויקבלו בה הדרכה • תחום הורים הורים מתמודדים: אנחנו שואפים להחזיר לפעולה את את קבוצת ההורים- ילדים שעצרה את את פעילותה בגלל הקורונה התכנון הוא לקיים מפגש חודשי של של הורים הורים וילדיהם וילדיהם עם פעילות פעילות הפגה יצירה וגיבוש ובתוך כך ליצור קהילה של של הורים הורים מתמודדים וילדיהם וילדיהם ולאפשר להם זמן איכות יחד • מפגשים חברתיים למשתקמים שלנו (מפגש ״על האש״ מפגש מפגש מפגש חווייתי תוכני) • ארגון ושיפוץ של של של חדר חדר חדר והפיכתו לחדר צוות ביחידה החדר יאפשר חוויה של של של שייכות ויחד בתוך סביבה אינטנסיבית של של של עבודה מאומצת וקשה בהיבטים רגשיים וטכניים 013


   8   9   10   11   12