Page 9 - summit doch 2021
P. 9

שנת שנת הקורונה שהערימה קשיים רבים ואתגרים חדשים על המתבגרים והוריהם הייתה גם שנת שנת עשייה חשובה ומשמעותית במיוחד במרכז מהות:
• טיפלנו במאות זוגות הורים הורים והורים יחידניים למתבגרים • קיימנו ארבע קבוצות טיפוליות היברידיות של "מאותגרים ממתבגרים" - לזוגות
הורים לאבות במגזר החרדי החרדי לאימהות לאימהות חד־הוריות ולאימהות מהמגזר החרדי החרדי • המשכנו במסורת ההרצאות ללא תשלום לקהל ההורים הירושלמים בהרצאות דיברו טובי המרצים בתחומים כמו סמכות הורית הורות בעידן הקורונה תקשורת עם מתבגרים משא ומתן ועוד מרכז מהות הוקם כדי להעניק תמיכה ייעוץ וטיפול לאוכלוסיית ההורים למתבגרים ולמשפחה כולה כמענה לתקופה מורכבת זו אנו מתמקדים בשיפור הקשר הורה-מתבגר שיפור שיפור שיפור התפקוד ההורי ותמיכה במצבי משבר כל זאת במטרה להביא לחיזוק המשפחה ולשיפור במצבו ובתפקודו של המתבגר הפונים לייעוץ במרכז מהות הם הורים למתבגרים גילאי 18-13 תושבי ירושלים - חילוניים דתיים־לאומיים חרדים ועולים חדשים מרכז מרכז מהות מרכז מרכז לטיפול בהורים למתבגרים | גליה צוראל
010 4
קבוצות טיפוליות היברידיות של "מאותגרים ממתבגרים" פעילויות וחוגים ב־13 הוסטלים ברחבי ירושלים 


   7   8   9   10   11