Page 3 - Hurtigguide_Kalnes-februar23
P. 3

     Renhold
 Barn og ungdom Poliklinikk, akumoak
og habilitering
Ingen gjennomgang
Fagbiblioteket
   Sikkerhetsseksjon 2 og 1
  Garderober
    Tøyautomat
 Sykehusapoteket ekspedisjon og lvirkning
3
Garderober
Avdelingskjøkken
Fysioterapi, ergoterapi, kliniske ernæringsfysiologer og sosionomer
Inngang modulbygg
Gymsal/trimrom psykisk helsevern
   1   2   3   4   5