Page 4 - Hurtigguide_Kalnes-februar23
P. 4

ETASJE 01
Poliklinikkområde 􏰏
Føde􏰃barsel, gynekologi, kre og
hematologi
􏰅ardiologisk lab􏰆
Poliklinikkområde 􏰊yremedisi og dialys
     Poliklinikkområde 􏰍 􏰁jertemedisin, lungemedisin, øre􏰃nese􏰃hals, oralkirurgi og høresentral
      4
Bildediagnoskk poliklinikk 􏰊ukleærmedisin og brystdiagnossk senter
Poliklinikkområde 􏰌 Gastromedisin
Poliklinikkområde 􏰋 Ortopedi
Plenumssal
 Apotekutsalg
2 n e
       􏰂
   2   3   4   5   6