Page 5 - Hurtigguide_Kalnes-februar23
P. 5

      􏰄esepsjon psykisk helsevern
2 n e
       􏰅iosk
Spiseområde medarbeidere
Kafé
􏰄esepsjon􏰇 vesbyle
Psykiatrisk akumoak voksne
       􏰁ovedinngang
Poliklinikkområde 1 A 􏰅irurgi
Poliklinikkområde 1􏰋 􏰐rombose, geriatri, alderspsykiatri og smerte
Inngang psykiatrisk akumoak voksne 􏰈PA􏰂􏰉
􏰀ngdomspsykiatrisk seksjon
Inngang ungdomspsykiatrisk akumoak
  Poliklinikkområde 1 􏰂edarbeider􏰃 Infeksjonsmedisin, nevrologi,
inngang mammogra􏰎 og smerte
5   3   4   5   6   7