Page 6 - Hurtigguide_Kalnes-februar23
P. 6

ETASJE 02
Døgnområde 2 Infeksjonsmedisin
Døgnområde 􏰁 􏰂ungemedisin
Døgnområde 􏰃 􏰄evrologi og slag
  Avdelingskjøkken
  Avdeling for bildediagnoskk aku
Inngang helikopter
Akumoak somakk
   6
Inngang gående Inngang ambulanse og saneringssluse
Akurom øye
          4   5   6   7   8