Page 43 - Hurtigguide_Kalnes-februar23
P. 43

                                      EVAKUERING
INTERN FORFLYTTING
Ved brann skal pasientene flyttes horisontalt til tilstøtende brannsone i samme etasje. Besøkende forlater sykehuset.
         EKSTERN EVAKUERING
Ved stor brann eller annen kritisk hendelse der det er behov for ekstern evakue- ring, gis evakueringsmelding manuelt over høytaleranlegget. Møt opp på avtalte møteplasser (eksterne). Heisene kan benyttes unntatt i brannsonen der alarmen er utløst.
  43
BRANN OG EVAKUERING
   41   42   43   44   45