Page 44 - Hurtigguide_Kalnes-februar23
P. 44

 BRANNSONER OG MØTEPLASSER
Sykehuset er delt inn i 7 brannsoner: 4 i senge- og behandlingsbygget, 2 i psykisk helse- vern og 1 i servicebygget. Alarmen går i den brannsonen den er utløst og i alle etasjene i denne brannsonen. Prinsippene for hva du gjør når alarmen går, er de samme i hver brannsone. Det er trygt å oppholde seg i tilstøtende brannsoner ved brann.
 Servicebygget
   Sengebygget
             Psykisk helsevern
    Behandlingsbygget
    44
   42   43   44   45   46