Page 45 - Hurtigguide_Kalnes-februar23
P. 45

01 Servicebygg
03 Sengebygg
5
  D
C B
A
M√łteplass ved ekstern evakuering Angrepspunkt / m√łteplass brannvesen Brannskille mellom brannsone / brannseksjon
08 Behandlingsbygg 3
04 Psykiatribygg
 1
 4
Hoved-
inngang 2
HFD
B
A
  GE
C
E
F
 C
B
A
B
D C
A
   45
BRANN OG EVAKUERING   43   44   45   46   47