Page 80 - 5-7-23 דמוקרטיה
P. 80

הפס-קול של המחאה 1
במהלך החודשים נובמבר 2022 - יוני 2023, ליווה אותי חברי אלון אבידר, מידי שבוע, בהקלטת השיר שפרסמתי. לעיתים הוא שר, לעיתים רק סיפר את מילותיי בדרכו, כממתיק סוד. הוא היה מקבל ממני טקסט, והיה מעלה אותו על מוזיקה מקורית שלו כ-Radiva Nola, בלי
הרבה גינונים, בהקלטה עם האייפון שלו בלבד... עם פרסום ספר זה נבחרו שבעה ביצועים של Radiva כמייצגי אווירת המחאה, והם מוצגים כאלבום העומד בפני עצמו. פס הקול של ימי המחאה, אם תרצו. בספר תוכלו למצוא ולשמוע את כל יתר 25 הביצועים הנוספים, על ידי לחיצה על האייקון של פייסבוק שמתחת לכל שיר.
הצטרפו לכח קפלן זהו צו השעה...
לדפדוף


   76   77   78   79   80