Page 10 - LiryDram_17-2017
P. 10

Żyję od
wiersza do
wiersza
Z Ewą Zelenay rozmawia Zbigniew Milewski
Ewo, piszesz, malujesz, rzeźbisz – nie wiem, jak ciebie przedstawić, by nie po- minąć którejś z dziedzin, jakimi się zajmu- jesz. Może kilka słów o sobie? Kim jesteś w świecie artystycznym?
– Kim jestem w świecie artystycznym? – trudne pytanie... nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Bo co to w ogóle jest ten „świat artystyczny”? Zbiór otwarty wraż-
liwców i poszukiwaczy zaginionej arki? A może zatłoczona agora, hałaśliwa wie- ża Babel czy oddział zamknięty w szpitalu psychiatrycznym?
W naszym rozpędzonym postmoderni- stycznym świecie – chyba jest właśnie tym wszystkim razem. Tak więc, najpre- cyzyjniej mówiąc: jestem wędrowcem od kiedyś do kiedyś... podróżnikiem, który
8 LiryDram październik–grudzień 2017


   8   9   10   11   12