Page 115 - LiryDram_17-2017
P. 115

Teatr Zdrojowy w Szczawnie-Zdroju. Inwestor widzi z dołu małe, wręcz filigranowe
dekoracje, a konserwator z rusztowania widzi gigantyczne formy do opracowania i pozłocenia – prawdziwym złotem
Kiedyś Polska słynęła w Europie z polskiej szkoły konserwacji. Obecnie już mało kto o tym pamięta. Komercja i irracjonalne sys- temy rozliczeń  nansowych potra ą znisz- czyć to, co powinniśmy chronić. Wszystko musi być szybko, bez względu na wymaga- ne reżimy technologiczne, i najlepiej bar- dzo tanio. Przykładowo w poprzednich la- tach urzędy organizowały przetargi na pra- ce konserwatorskie tuż przed końcem roku – „bo zostały pieniądze i trzeba je wydać”. W efekcie konserwator dostawał trzy, czte- ry tygodnie na wykonanie prac, które ze względów technologicznych powinny trwać minimum pół roku.
Jakie realizacje są tymi najistotniejszymi z punktu widzenia ambicji zawodowych? – Takie, w których inwestor ma zaufanie do konserwatora i pozwoli mu wykonać pracę zgodnie ze sztuką, wiedzą i sumieniem.
Z jakich realizacji ostatnich lat jest pani dumna i dlaczego?
– Mam to szczęście, że dumna jestem ze wszystkich moich realizacji. Ale bardzo
październik–grudzień 2017 LiryDram 113
DANUTA MAZUR
ukończyła Liceum
Plastyczne w Kielcach,
a następnie w 1986 roku studia
na Wydziale Konserwacji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Właścicielka firmy ARS LONGA. Konserwacja Dzieł Sztuki i Obiektów Zabytkowych. D.M. Mazur Sp.J.


   113   114   115   116   117