Page 117 - LiryDram_17-2017
P. 117

Dziedziniec Honorowy Zamku Książ, rzeźby dłuta Augusta Gottfrieda Hoffmana z poł. XVIII w. przedstawiające postacie z mitologii
gnować z zysku albo dołożyć, ale nigdy nie wolno iść na skróty czy oszukać np. nieszla- chetnym zamiennikiem.
Czy konserwatora zabytków można na- zwać artystą?
– Moim zdaniem tak. Jeśli mówimy stric- te o konserwacji zachowawczej, to może ma to mniejsze znaczenie, ale zwykle na- sza praca wiąże się z konserwacją este- tyczną, aranżacją konserwatorską czy re- konstrukcją, a to już jest praca dla artysty. Dlatego na studiach konserwatorskich np. w Krakowie tak wiele czasu poświęca się na praktyczną naukę rysunku, malarstwa czy rzeźby.
Neptun i Prozerpina


   115   116   117   118   119