Page 118 - LiryDram_17-2017
P. 118

Rewitalizacja
Dolinki Szwajcarskiej
5 grudnia 2017 roku nastąpiło zakończe- nie prac w Dolince Szwajcarskiej przy ul. Chopina w Warszawie. Generalnym wy- konawcą było konsorcjum dwóch  rm: Re- novatorium. Konserwacja obiektów zabyt- kowych. Maciej Mazur (lider) oraz ADG Continental (członek). Inwestorem był Za-
rząd Terenów Publicznych.
Inwestycję zwieńczyła wystawa prezen- tująca stroje z belle époque na tle histo-
rycznych zdjęć samej Dolinki (projekt Ro- bert Manowski, Wyższa Szkoła Artystycz- na w Warszawie; sponsor wydruku CITY – dziękujemy). Należałoby tutaj wspo- mnieć, iż przed wojną w miejscu obecnego skweru istniał park z licznymi kawiarniami i muszlą koncertową, który był miejscem spotkań zamożnej elity warszawskiej. Pisa- liśmy o tym obszernie w poprzednim nu- merze „LiryDramu”.
2017
116 LiryDram październik–grudzień 2017


   116   117   118   119   120