Page 120 - LiryDram_17-2017
P. 120

Maciej Mazur – właściciel Renovatorium, generalny wykonawca inwestycji i lider konsorcjum
Krzysztof Cyranowicz – ADG Continental, konsorcjant
Jarema Rabiński – rzeczoznawca ds. ochrony środowiska
(z ramienia generalnego wykonawcy)
Dariusz Krzyk – kierownik budowy
Marzena Bronisz – kierownik prac zw. z zielenią, architekt krajobrazu
Ewa Bartkowiak (Marlena Zynger) – koordynator prac
Tadeusz Nowak – rzeźbiarz, konserwacja detalu kamiennego
Jarosław Karpiński – kamieniarz
118 LiryDram październik–grudzień 2017


   118   119   120   121   122