Page 123 - LiryDram_17-2017
P. 123

wala
ie wy”
– W Krakowie czuję się dobrze, mogę tu swobodnie rozwijać swoje muzyczne pro- jekty, jednocześnie mój dom rodzinny jest na tyle blisko, że w każdej chwili mo- gę się tam szybko przemieścić. Czasem się śmieję, ze jedną nogą jestem w Zako- panem, a drugą w Krakowie. Są rzeczy, za którymi bardzo tęsknię, będąc w Krako- wie, a kiedy znów jestem w Zakopanem, brakuje mi Krakowa. Tak już chyba pozo- stanie.
Kobieta współcześnie i jej rozterki. Mie- wasz takowe? Co najbardziej determinuje twoje życie?
– Hm, myślę, że odpowiedzi znajdziesz w moich piosenkach! Mam poczucie, że to właśnie tam, a nie w wywiadach, najpełniej wypowiadam się o świecie, o swoich prze- życiach czy rozterkach. Piosenka ma jesz- cze jedną właściwość, którą bardzo lubię. Jest nią krótka forma. Gdybym chciała ci teraz odpowiedzieć, stron by nam pewnie
październik–grudzień 2017 LiryDram 121
fot. Michał Zięba


   121   122   123   124   125