Page 57 - LiryDram_17-2017
P. 57

Fortepianik podróżny
Henryka Beyer, Kwiaty
Georg Friedrich Kersting, Hafciarka
Fortepian żyrafa
Talerz z królikiem wśród kwiatów
Pudełko na przybory do szycia
modą płynącą z Wiednia czy Berlina, sięga- no po zagraniczne magazyny i żurnale, ko- lekcjonowano pamiątki. Malarze i rzemieśl- nicy często zdobywali edukację w niemiec- kich i austriackich ośrodkach artystycz- nych. Na rodzimym gruncie biedermeier, określany jako styl dworkowy, funkcjono- wał w urządzaniu wnętrz jeszcze w drugiej połowie XIX stulecia i konstruował pojęcie polskiej tradycji.
Materiały informacyjne Muzeum Narodowego w Warszawie towarzyszące wystawie Biedermeier
październik–grudzień 2017 LiryDram 55


   55   56   57   58   59