Page 58 - LiryDram_17-2017
P. 58

Dom Historii Europejskiej (House of European History) – muzeum powstałe z inicjatywy Parlamentu Europejskiego i otwarte 6 maja 2017 r. – mieści się przy Rue Belliard 135 w Brukseli
DomHistorii Europejskiej
Anna Siwek
Otwarty w maju Dom Historii Europej- skiej (La Maison d’Histoire Européen- ne) powstał z inicjatywy byłego przewodni-
czącego Parlamentu Europejskiego Hansa- -Gerta Pötteringa. Znajduje się w Brukse- li w parku Leopolda, w bliskim sąsiedztwie Parlamentu Europejskiego. Gmach, w któ- rym mieści się muzeum, to elegancki budy- nek w stylu art déco, zaprojektowany w la-
tach 30. ubiegłego stulecia przez szwajcar- skiego architekta Michela Polaka. Kiedyś mieściła się w nim klinika stomatologicz- na dla dzieci w trudnej sytuacji życiowej, ufundowana przez amerykańskiego biznes- mena, współzałożyciela  rmy Kodak Geo- rge’a Eastmana. Budynek do dziś nosi je- go imię. Stworzenie muzeum kosztowało 55 mln euro, co wzbudziło falę krytyki.
56 LiryDram październik–grudzień 2017


   56   57   58   59   60