Page 65 - LiryDram_17-2017
P. 65

Po II wojnie światowej zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie warunki życia ludności poprawiły się – nastąpił rozwój motoryzacji i turystyki
Młot parowy Jamesa Nasmytha z XIX wieku
musi włączyć do swojego systemu praw- nego. Aluzja do unijnej biurokracji nie mo- że być lepiej wyrażona. W tej sali jest też wielki regał ze słownikami – w Europie mó- wi się 143 językami, a 250 językami posłu- gują się imigranci, którzy tu przyjeżdżają. A więc mnogość przepisów, wielokulturo- wość. Pytanie samo ciśnie się na usta: czy to się da jakoś ogarnąć?
Szóste piętro to czas na re eksje i jedno wielkie pytanie – dokąd pójdziesz Europo? W którą stronę? W 2012 roku Unia dostała nagrodę Nobla. Ale co dalej? Czy zdoła po- zostać zjednoczona, pokonać panoszące się nacjonalizmy i wypracować własną drogę, wolną od wojen? Jest tu również miejsce, gdzie można zostawić swoją opinię. Muzeum jest interesujące, nowoczesne, bogactwo materiału audiowizualnego i cie- kawych, wziętych z życia codziennego eks- ponatów sprawia, że przez kilka godzin
zwiedzania nie sposób się nudzić. Trudno jednak przedstawić historię Europy tak, aby zadowolić każdego i każde państwo. Myśl przewodnia jest jednak jasna – nacjonali- zmy prowadzą do wykluczeń, rasizmu, ro- dzą kon ikty i tylko zjednoczona, w peł- ni demokratyczna Europa może zapobiec wojnom. Ale czy to się uda? Czy państwa członkowskie Unii dojrzały do tego, aby zrzec się części kontroli nad swoją polityką na rzecz budowania stanów zjednoczonych Europy? Zapewne historia na to odpowie. Być może to muzeum dołoży swoją cegiełkę do tego, by właśnie taka – zjednoczona Eu- ropa – była celem obywateli Unii.
październik–grudzień 2017 LiryDram 63


   63   64   65   66   67