Page 63 - LiryDram_17-2017
P. 63

Gablota zbudowana na wzór XIX-wiecznych szklanych pawilonów z żelazną szkieletową konstrukcją
Europa po II wojnie światowej balansująca między USA i ZSRR
cu zamieszczono słowa Winstona Churchilla z 1946 roku: „Musi na- stąpić błogosławiony akt zapomnie- nia. Wszyscy musimy odwrócić się plecami od grozy przeszłości. Musi- my patrzeć w przyszłość”. Ale jest i cytat z Elliego Wiesela z 1986 ro- ku: „Tylko pamięć może uratować ludzkość. Dla mnie nadzieja bez pa- mięci jest jak pamięć bez nadziei”. Europa Zachodnia w powojennym spojrzeniu na wojnę przyjęła kieru- nek nadany przez słowa Churchilla. Europa Wschodnia odwrotnie. Czwarte piętro to Europa po woj-
Wysoka na 6 pięter metaloplastyka z cytatami w różnych europejskich językach
Europa po I wojnie światowej
październik–grudzień 2017
LiryDram 61
fot. Kacper Krajewski


   61   62   63   64   65