Page 139 - 40_LiryDram_2023
P. 139

         Reflection III, 2022/2023 r.
 Rochebrune
IWONA ROSSOCHACKA KENNY
urodzona w Lidzbarku Warmińskim
w 1968 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Studia
w latach 1990-1995 na wydziale grafiki w pracowni plakatu prof. Macieja Urbańca. Dyplom w pracowni plakatu. Po otrzymaniu dyplomu magistra
sztuki i po ukończeniu ASP pracowała jako art director w międzynarodowych agencjach reklamowych. W latach 1995-1996 współpracowała z gazetą „Rzeczpospolita”, publikując swoje prace. Przez 7 lat mieszkała w Irlandii, gdzie zajmowała się projektowaniem graficznym i malarstwem. Laureatka nagród: 1995 rok nagroda Złoty Medal „100 lat kina” Portrety gwiazd kina; 2013 Laureatka
I miejsca „Międzynarodowy Przegląd Twórczości Artystycznej / La Rassegna Internazionale dell’Arte 2013”. Swoje prace prezentuje na indywidualnych
i zbiorowych wystawach w Polsce, Irlandii, Litwie i Francji. Iwona Rossochacka Kenny zajmuje się malarstwem, rysunkiem, grafiką artystyczną. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków.
 Mont d’Arbois IV, 2018 r.
  lipiec–wrzesień 2023 LiryDram 137
fot. P. Pączkowski   137   138   139   140   141